Home » Imigrare și călătorii » Imigrare pentru non-UE » Viza română pentru activități comerciale – cum o pot obține cetățenii din afara UE?

Viza română pentru activități comerciale – cum o pot obține cetățenii din afara UE?

Doriți să obțineți viza română pentru activități comerciale (simbol D/AC) pentru un cetățean al unei țări din afara Uniunii Europene? În acest articol detaliem pașii procedurali pe care va trebui să îi îndepliniți, precum și documentele necesare, pentru obținerea vizei române de lungă ședere în scop de activități comerciale (viza tip D/AC).

Procesul de imigrare pentru cetățenii din afara Uniunii Europene (cetățeni non-UE) care doresc să se mute în România nu este simplu, mai ales atunci când străinul intenționează să se mute în România pe cont propriu. Procesul devine chiar mai complicat, dacă cetățeanul străin dorește să investească într-o afacere și trebuie să demonstreze calitatea de antreprenor de încredere, în baza unui plan solid de investiții.

Dacă un cetățean al unei țări din afara UE dorește să se mute în România pentru a începe o nouă afacere aici, trebuie să știe că, în scopul obținerii vizei pentru activități comerciale și a permisului de ședere, trebuie să urmeze anumiți pași procedurali importanți.

Explicăm acești pași mai jos, în ordinea cronologică în care ar trebui să fie îndepliniți.

1. Primul pas este înființarea unei firme în România

Ca primă condiție de bază, prevederile legii române aplicabile spun că, pentru obținerea dreptului legal de ședere în calitate de investitor, un cetățean străin trebuie să fie acționar la o companie românească și în același timp să fie numit și director sau administrator al aceleiași companii.

Așadar, primul pas pe care trebuie să-l îndeplinească străinul este constituirea unei firme în România. Orice tip de societate poate fi utilizat pentru înființarea unei afaceri. Dacă se dorește o firmă flexibilă și ușor de configurat, vă recomandăm să alegeți o societate cu răspundere limitată (SRL).

Pentru mai multe detalii despre acest tip de firmă și costul aferent înființării unui SRL, puteți citi articolul nostru aici: Cât mai costă deschiderea unei firme în România? Răspunsul concret.

Odată ce firma este înființată (cu cetățeanul străin ca unul dintre acționari și totodată în funcția de director/administrator), al doilea pas procedural va fi obținerea aprobării din partea Direcției Generale pentru Investiții Străine din România (DGIS), direcție din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Detaliem mai jos instrucțiuni cu privire la acest pas.

2. Obținerea avizului tehnic din partea Direcției Generale Investiții Străine din România

Aprobarea pe care trebuie să o obțineți de la DGIS este partea care vă va solicita probabil cea mai mare parte a timpului și în același timp multă răbdare. Aprobarea din partea DGIS se acordă sub forma unui aviz tehnic asupra planului de afaceri al companiei dumneavoastră.

Avizul tehnic pentru investitori străini eliberat de DGIS reprezintă un fel de aprobare intermediară fără de care nu puteți continua procedura pentru obținerea vizei de lungă ședere în scop de activități comerciale (viza tip D/AC). Prin urmare, vă recomandăm să-i acordați o importanță semnificativă și să vă asigurați că pregătiți cu mare atenție planul de afaceri. În cazul în care aveți nevoie, în scopul obținerii avizului tehnic, DGIS vă poate oferi și servicii specializate de consultanță și asistență în întocmirea planului de afaceri, care se pare că sunt oferite gratuit.

Ceea ce va trebui de fapt să pregătiți ca parte a acestui pas este un set de documentație, care va include și un plan de afaceri pentru compania dvs. Documentația trebuie să detalieze planurile dumneavoastră reale de investiții în România, pentru următorii 3 ani.

Principalele condiții pe care trebuie să le îndepliniți cu planul de investiții sunt că, în următoarele 12 luni (din momentul obținerii vizei de lungă ședere pentru activități comerciale):

 • veți investi cel puțin 100.000 EUR (pentru societăți cu răspundere limitată – S.R.L.) sau 150.000 EUR (pentru societăți pe acțiuni – S.A.) în companie, fie ca investiție în numerar, fie ca investiție în tehnologie;
 • veți crea cel puțin 10 noi locuri de muncă (pentru societăți cu răspundere limitată – S.R.L.) sau 15 noi locuri de muncă (pentru societăți pe acțiuni – S.A.) în companie.

În același timp, investiția financiară minimă de 100.000 EUR sau 150.000 EUR, după caz, trebuie dovedită printr-un extras de cont bancar emis de o bancă română. Prin urmare, acest lucru înseamnă de fapt că, în momentul solicitării avizului tehnic din partea DGIS, trebuie să dovediți, de asemenea, că dispuneți de numerar într-una dintre sumele minime menționate mai sus, sumă care trebuie să se afle deja într-un cont bancar deschis la o bancă românească.

Principalele elemente pe care trebuie să le cuprindă planul de afaceri pe 3 ani sunt următoarele:

 • datele de identificare ale companiei și date despre activitatea/activitățile sale principale,
 • scopul și valoarea investiției,
 • numărul estimat de noi locuri de muncă și etapele de creare a acestora,
 • etapele procesului de investiție și sumele investite aferente fiecărei etape,
 • locația investiției (dacă este cazul),
 • durata întregii investiții și perioada de amortizare a acesteia,
 • proiecția financiară pentru o perioadă minimă de 3 ani.

Vă rugăm să rețineți că DGIS poate solicita, de asemenea, ca planul de afaceri să fie semnat și de un contabil autorizat. De fapt, ar fi recomandat să apelați la ajutor de specialitate (contabil, consultant financiar) cu întocmirea planului de afaceri, deoarece partea de planificare financiară ar trebui să respecte și regulile contabile românești.

Odată ce ați primit aprobarea din partea Direcției Generale pentru Investiții Străine, puteți trece la pasul următor, adică să depuneți solicitarea pentru viza română pentru activități comerciale (tip D/AC). Viza este eliberată de misiunile diplomatice și oficiile consulare românești din străinătate. În continuare redăm detalii despre etapa solicitării de viză.

3. Depunerea solicitării de viză la consulatul României

Cererea de viză este un pas esențial înainte de a obține permisul de ședere în România. Cererea poate fi depusă numai la consulatul României din țara de origine a străinului sau într-o țară în care străinul deține drept de ședere pe termen lung (dacă este cazul).

Vă rugăm să rețineți că persoanele cu anumite naționalități (de exemplu, cetățenii americani, cetățenii canadieni etc.) pot fi scutiți de la obținerea vizei în pașaport și astfel pot călători direct în România și pot solicita permisul de ședere românesc. Vă rugăm să verificați acest aspect cu autoritățile consulare.

Oricine solicită viza română pentru activități comerciale (tip D/AC) are obligația să depună următoarele documente la consulatul român:

 • Avizul tehnic cu pprivire la planul de afaceri al firmei din România, emis de DGIS, ca rezultat al pasului anterior descris mai sus;
 • Certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare legală;
 • Dovada disponibilității cazării în România;
 • Asigurare medicală pentru întreaga perioadă a vizei (90 de zile);

De asemenea, va trebui să plătiți o taxă de viză la consulat, în valoare de 120 EUR.

După depunerea cererii la consulat, ca parte a procedurii interne a autorităților, viza de lungă ședere trebuie să fie aprobată de Centrul Național de Vize din România, dar numai după aprobarea Inspectoratului General pentru Imigrări. Astfel, aprobarea poate fi emisă în decurs de aproximativ 30 – 45 de zile de la data depunerii cererii.

Viza română pentru activități comerciale se acordă pentru o perioadă maximă de 90 de zile, cu una sau mai multe intrări. Odată ce obțineți viza, următorul și ultimul pas va fi extinderea vizei cu un permis de ședere românesc. Detaliem mai jos acest pas procedural.

Solicitarea permisului de ședere românesc

Permisul de ședere oferă străinului dreptul legal de ședere pe teritoriul României pentru o perioadă de 12 luni. Acest pas trebuie îndeplinit pe teritoriul României, la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Pentru a obține permisul de ședere, străinul are obligația depunerii unui dosar de cerere care cuprinde o serie de documente. Rețineți că solicitarea trebuie depusă la Inspectoratul pentru Imigrări cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea vizei din pașaport.

Solicitarea permisului de ședere trebuie transmisă mai întâi online, pe portalul web al Inspectoratului General pentru Imigrări, aici: Serviciul de depunere online al Inspectoratului General pentru Imigrări.

După verificarea dosarului de către inspector, străinul va fi programat ulterior pentru depunerea și în format fizic și furnizarea de informații adiționale, direct la formațiunea teritorială a Inspectoratului din zona în care locuiește în România (unde are stabilită adresa de reședință).

Documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere

Pentru obținerea permisului de ședere în scop de activități comerciale, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Pașaport, în original și copie;
 • Certificatul de constatare al societății (emis de Registrul Comerțului din România);
 • Certificat de înregistrare a societății, în original și copie;
 • Avizul tehnic emis de DGIS, ca rezultat al celui de-al doilea pas descris mai sus;
 • Actul constitutiv al societății + decizia instanței de înființare, în original și copie;
 • Dovada legală a deținerii unui spațiu pentru sediul social, în original și copie;
 • Adeverință medicală emisă de un medic din România, care să ateste că străinul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
 • Dovada legală a deținerii unui spațiu de locuit în România, în original și copie;
 • Asigurare de sănătate (pentru teritoriul României);
 • Dovada mijloacelor financiare de întreținere, în valoare de cel puțin 500 de euro pe lună (dacă străinul este acționar al unui SRL) și cel puțin 700 de euro pe lună (dacă străinul este acționar al unui SA), pentru perioada valabilității permisului;
 • Dovada plății taxei de permis de ședere.

Solicitarea permisului de ședere este soluționată în termen de aproximativ 30 până la 45 de zile de la data depunerii solicitării. Uneori pot fi situații în care autoritățile au nevoie de controale suplimentare. În astfel de cazuri, perioada de aprobare poate fi prelungită.

Permisul de ședere românesc pentru activități comerciale (investiții) poate fi prelungit succesiv, pentru perioade de valabilitate de maximum 12 luni. Cu toate acestea, dacă cetățeanul străin poate demonstra că a realizat investiții de cel puțin 500.000 de euro în România sau că a creat mai mult de 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, atunci legea permite prelungirea permisului de ședere pentru o perioadă de valabilitate de 3 ani.


Resurse similare:

Toate resursele din categoria: Imigrare și călătorii

Lasă un comentariu