Home » Imigrare și călătorii » Imigrare pentru non-UE » Viza română de scurtă ședere în scop de vizită (C/VV) – cum se obține?

Viza română de scurtă ședere în scop de vizită (C/VV) – cum se obține?

Aveți nevoie să obțineți viza română de scurtă ședere pentru un cetățean străin? Scopul călătoriei cetățeanului străin în România este vizita unei persoane private? Iar el este cetățean al unei țări pentru care este obligatorie obținerea vizei de călătorie în România?

În acest caz, tipul de viză pe care va trebui s-o obțină este viza română de scurtă ședere, în scop de vizită (simbol C/VV).

Conform legislației imigrării din România, acest tip de viză se acordă cetăţenilor statelor terţe (adică din afara spațiului Uniunii Europene) care călătoresc în România în scop de vizită la:

 • cetăţeni români (care locuiesc în mod permanent în România), sau
 • la cetățeni străini (care locuiesc în România) posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României.

Astfel, trebuie să aveți în vedere faptul că acest tip de viză acordă dreptul străinului de a vizita România pentru o perioadă limitată de timp, neputând fi prelungită. Perioada maximă pentru care străinul are drept de ședere în baza acestui tip de viză este de 90 zile.

Dacă cetățeanul român dorește să rămână o perioadă mai mare de timp pe teritoriul României, va trebui să solicite o viză de lungă ședere. Ulterior (după călătoria în România), viza de lungă ședere va putea fi prelungită cu un permis de ședere pentru România.

Care sunt condițiile importante pentru a solicita viza?

1. Invitația scrisă din partea persoanei din România

Prima și cea mai importantă condiție pentru a putea solicita viza română de scurtă ședere în scop de vizită este să existe o invitație scrisă din partea persoanei fizice la care străinul urmează să călătorească. Un exemplar original al invitației va trebui înmânat cetățeanului străin. Acesta urmând să depună invitația, alături de celelalte documente obligatorii (vezi mai jos lista documentelor obligatorii), la oficiul consular al României din străinătate.

La următorul link veți găsi lista consulatelor României în străinătate: Misiuni ale României în Străinătate.

2. Suportarea cheltuielilor de îndepărtare a străinului

A doua cea mai importantă condiție este asumarea de către persoana care invită a faptului că va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul României a străinului invitat. Evident, dacă va fi cazul.

Ceea ce dorim să transmitem este că invitația, conform prevederilor legale aplicabile, constituie titlu executoriu. Astfel, în cazul în care, din diferite motive, străinul invitat nu părăsește teritoriul României până la data la care îi încetează dreptul de ședere stabilit prin viza.

3. Dovada cheltuielilor de întreținere și a cazării

De asemenea, cetățeanul străin care solicită viza română de scurtă ședere va trebui să facă dovada mijloacelor de întreținere pe întreaga perioadă de vizită în România. Aceasta reprezintă o obligație stabilită prin lege, iar dovada mijloacelor de întreținere este solicitată de către misiunea română (i.e. consulatul) unde se depune solicitarea de viză.

Dovada mijloacelor de întreținere se poate face prin mai multe modalități, însă cele mai acceptate modalități sunt: numerar, extras de cont personal, copia fluturașului de salariu pentru ultima lună.

Suma pentru care cetățeanul străin va trebui să facă dovada mijloacelor de întreținere este de 50 euro/zi, pentru întreaga perioadă de ședere. Însă nu mai puțin de 500 euro în total, sau echivalentul în altă valută.

Trebuie să mai știți că dovada mijloacelor de întreținere se solicită doar dacă persoana care invită nu asigură ea aceste mijloace. Mai exact, dacă declară în scrisoarea de invitație (vezi mai sus detalii despre scrisoarea de invitație) că se obligă să asigure toate mijloacele de întreținere pentru cetățeanul străin și să suporte toate cheltuielile necesare. În această situație va trebui făcută dovada acestor mijloace prin documente (i.e. extras cont, fluturaș de salariu, etc.) ale persoanei invitatoare.

Dovada cazării în România se poate face sub una dintre următoarele forme:

 • rezervare fermă la un hotel din România
 • contract de proprietate asupra unei locuințe din România pe numele persoanei care invită
 • contract de inchiriere a unei locuințe pe numele persoanei care invită sau a solicitantului de viză.

Mai poate fi acceptată orice altă formă care face dovada clară a disponibilității cazării pentru întreaga perioadă de călătorie în România.

Redăm mai jos lista completă a documentelor necesare pentru a solicita viza română de scurtă ședere în scop de vizită:

Lista documentelor necesare:

 • biletul de călătorie (sau rezervarea fermă a acestuia) până la destinație – autoritățile pot solicita și rezervarea biletului pentru drumul de întoarcere
 • o asigurare medicală care să acopere întreaga perioadă a călătoriei pe teritoriul României
 • invitația autentificată, în original, din partea persoanei vizitate (vezi detalii mai sus cu privire la acest document)
 • dovada mijloacelor de întreținere pentru întreaga perioadă de ședere
 • dovada condițiilor de cazare

ATENȚIE: Face excepție de la îndeplinirea condiţiilor privind invitaţia, dovada mijloacelor de întreţinere şi dovada condiţiilor de cazare străinul care este membru de familie al unui cetăţean român.

Mai exact, pentru această excepție se încadrează următoarele categorii:

 • soţul sau soţia cetăţeanului român
 • copii cetăţeanului român, în vârstă de cel mult 21 de ani
 • părinții cetăţeanului român sau ai soţului/soţiei, care se află în întreţinerea sa.

Pentru aplicarea exceptării descrise mai sus, vor trebui depuse următoarele documente la dosarul solicitării de viză:

 • pașaportul sau cartea de identitate a cetățeanului român, în original
 • documente doveditoare a rudeniei cu cetățeanul român; acestea vor fi după caz: certificatul de căsătorie, certificatul de naștere, etc.

Resurse similare:

Toate resursele din categoria: Imigrare și călătorii

Lasă un comentariu