Ieri, 13 august 2020, s-a publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor un proiect de Ordonanță de Urgență pentru instituirea unor măsuri pentru stimularea creșterii capitalurilor proprii, precum și modificarea unor acte normative.

Reducerea impozitului pe profit, micro sau specific, în funcție de nivelul capitalului propriu sau creșterea anuală de capital propriu

Potrivit proiectului de OUG, sunt prevazute mai multe procente de reducere a impozitului pe profit, impozitului pentru microînteprinderi sau a impozitului specific. Reducerea se va face în funcție de nivelul capitalului propriu curent (se impune condiția să fie pozitiv și la nivelul de minim ½ din capitalul social), de creșterea capitalului propriu ajustat față de anul precedent, precum și de creșterea acestuia începând cu anul 2022, față de anul 2020.

Mai exact, procentele de reducere ar fi următoarele:

  • 2% pentru societățile care îndeplinesc condiția de capital propriu pozitiv, iar capitalul propriu este la nivelul de minim ½ din capitalul social;
  • între 5% și 10%, în funcție de procentul de creștere anuală a capitalului propriu ajustat față de anul precedent (între 5% și 25%), cu condiția ca societățile care se încadrează aici să îndeplinească nivelul de capital propriu de la punctul de mai sus;
  • 3% pentru anii 2022-2025, în funcție de procentul minim de creștere a capitalului propriu față de nivelul capitalului propriu din 2020. Această reducere se aplică începând cu anul 2022 și cu aceeași condiție ca acești contribuabili să îndeplinească nivelul de capital propriu de la primul punct de mai sus.

Pentru determinarea reducerii totale, procentele de mai sus se cumulează, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului pe profit, pentru microîntreprinderi sau specific final.

Proiectul de OUG detaliază modul de calcul al procentelor privind stimularea creșterii capitalurilor proprii și definește situațiile specifice de determinare a capitalului propriu pentru aplicarea reducerilor de impozit în cazul reorganizărilor și al contribuabililor nou înființați.

Totodată, in proiectul de OUG se precizeaza ca, pe perioada aplicarii acestor prevederi, termenele de depunere a declaratiilor si plata a impozitului pe profit anual/ micro trimestrul IV/ impozit specific semestrul II se modifica, acesta fiind  25 iunie a anului urmator.

Completări OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale

Potrivit noului OUG se introduc 4 noi alineate la art. 1 din OUG 33/2020 ce aduc clarificari cu privire la bonificatiile acordate in cursul anului 2020 la impozitul pe profit/micro/ specific:

  • (7) in cazul in care bonificatia depaseste valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferenta bonificatiei care se ia in calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv.
  •  
  • (8) in cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, precum si in cazul celor cu anul fiscal modificat care intra sub incidenta prevederilor art. 41 alin. (10) CF, diferenta de impozit pe profit datorat determinata la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se considera impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Acesti contribuabili aplica prevederile alin. (1) – (3) pentru diferenta de impozit pe profit datorat, determinata la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal. Prevederile prezentului alineat se aplica si pentru  diferenta de impozit pe profit datorat, determinata la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, daca aceasta este platita pana la termenul scadent cuprins in perioada 26 decembrie 2020 – 25 februarie 2021, inclusiv.
  • (9) contribuabilii prevazuti la alin.(8) care au depus declaratia privind impozitul pe profit fara aplicarea bonificatiilor prevazute la alin. (1) – (3), pot beneficia de acestea, pentru diferenta de impozit pe profit datorat determinata la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declaratii rectificative.
  • (10) bonificatia se acorda si pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenti. Aceste prevederi se aplica si pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala aferente trimestrelor I si II ale anului 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente prevazute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenti. De aceste prevederi pot beneficia si contribuabilii care au depus declaratia privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala aferenta trimestrelor I si/sau II ale anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente prevazute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, fara aplicarea bonificatiilor prevazute la alin. (1) – (3), prin depunerea unei declaratii rectificative.

Reamintim că la momentul acesta Ordonanța se află doar în stadiu de proiect legislativ.

Florin Stoicescu

Consultant fiscal și juridic


Alte resurse:

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment