Vă prezentăm mai jos ultimele modificări ale Codului Muncii, care au intrat în vigoare în data de 3 octombrie 2020, instituite prin Legea nr. 213/2020.

Astfel, cele mai importante dintre aceste modificări vizează următoarele:

1. Reglementarea rolului de consultant extern specializat în legislația muncii

Astfel, conform ultimelor modificări aduse prin Legea 213/2020, consultantul extern poate avea ca principale atribuții următoarele:

  • soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă în cadrul procedurii concilierii,
  • efectuarea cercetării disciplinare, în baza împuternicirii din partea angajatorului,
  • asistarea angajatorului sau, după caz, a salariatului la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, pe parcursul cercetării disciplinare prealabile ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă.

2. Reglementarea procedurii concilierii

Conflictele cu salariații vor putea fi rezolvate prin procedura concilierii ca posibilitate de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă. Prin urmare, părțile implicate vor putea recurge la conciliere ca modalitate de rezolvare a neînțelegerii, rezolvând conflictul înainte de a apela la instanța judecătorească. Conciliatorul va putea fi un consultant extern, specializat în legislația muncii.

3. Dispoziții privind procedura de soluționare pe cale amiabilă

Introducerea obligației pentru angajatori de a cuprinde în regulamentul intern al societății dispoziții privind procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă.

4. Reglementarea încheierii unui contract de confidențialitate

A fost reglementată expres posibilitatea angajatorilor și a salariaților de a încheia un contract de confidențialitate. Acesta poate avea ca scop informațiile furnizate pe parcursul executării contractului individual de muncă, precum și pe durata concilierii dintre părți.

Recomandări ca urmare a acestor modificări ale Codului Muncii

Având în vedere cele de mai sus, măsurile concrete care pot fi adoptate de angajatori ca urmare a ultimelor modificări ale Codului Muncii sunt următoarele:

  • modificarea Regulamentului Intern, în scopul includerii de reguli referitoare la procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă – cu atenție specială asupra dispozițiilor sus-menționate legate de procedura concilierii părților contractului individual de muncă;
  • analizarea posibilității de a introduce în contractul de muncă clauze cu privire la posibilitatea de soluționare a conflictelor individuale de muncă prin conciliere.

Alte resurse:

Write A Comment