Taxarea criptomonedelor a fost reglementată în Codul Fiscal (Legea 227/2015) începând cu data de 20 ianuarie 2019, când au intrat in vigoare modificările aduse Codului Fiscal prin Legea 30/2019. Astfel, începând cu această dată, veniturile realizate din tranzacții cu monedă virtuală se impozitează ca venit din alte surse, conform Capitolului X, Titlul IV din Codul Fiscal.

Conform noilor reguli, și așa cum era de așteptat, taxarea criptomonedelor se va aplica doar pe câștigul realizat din transferul acestora. Mai precis, câștigul se va determina ca diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție a criptomonedelor, care va include și costurile aferente tranzacției. Mai mult, se vor aplica și două plafoane neimpozabile, astfel:

  • 200 LEI pentru fiecare tranzacție
  • 600 LEI pentru totalul câștigurilor dintr-un an fiscal

Cu privire la contribuțiile sociale, conform legislației aplicabile, veniturile din alte surse sunt exceptate din baza contribuției sociale (CAS – contribuția la fondul de pensii), dar nu și de la plata contribuției de sănătate (CASS – 10%). CASS se datorează doar dacă contribuabilul realizează pe parcursul unui an fiscal astfel de venituri (sau cumulate cu alte venituri precum veniturile din investiții, chirii, etc.) care totalizează o valoare de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, adică pentru anul 2018 suma de 22.800 lei. În plus, această contribuție este plafonată la valoarea de 10% din 22.800 lei, adică 2,280 lei/an.

Modalitatea de declarare a veniturilor din criptomonede

Câștigul realizat se determină și se declară de către contribuabil prin intermediul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Termenul pentru depunerea declarației unice pentru anul 2018 este 15 martie 2019. Impozitul pe venit datorat se calculează la aceeași rată ca și pentru celelalte tipuri de venituri, adică 10% din câştigul realizat, cu aplicarea plafoanelor neimpozabile mai sus menționate.

Această modificare este una importantă, deoarece vine să clarifice taxarea criptomonedelor în legislația fiscală românească, eliminând neclaritățile sau interpretările asupra legislației cu privire la modalitatea de impozitare asupra acestor venituri. De asemenea, considerăm că reprezintă un pas important în recunoașterea de către autorități a acestor tipuri de tranzacții economice cu monedă virtuală.

După unele estimări, veniturile totale din tranzacții cu criptomonede realizate de contribuabili români în anul 2018 ar trebui să se ridice la aproximativ 72.000.000 euro.

Prin urmare, noile reglementări introduse în Codul Fiscal cu privire la taxarea criptomonedelor sunt binevenite, deoarece clarifică regimul de impozitare și declarare aplicabil pentru tranzacțiile cu monedă virtuală și elimină orice interpretări care, în trecut, au dus la declararea acestor venituri sub interpretări diferite.


Resurse similare:

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment