Rezidența fiscală în România, explicată în detalii

Rezidența fiscală este un concept important în legislația fiscală din România, similar cu cel utilizat în legislația fiscală a altor țări. Acest concept este utilizat pentru determinarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice, cât și ale celor juridice. În funcție de situația rezidenței fiscale a unei persoane (dacă este considerată rezident fiscal sau nerezident), aceasta poate fi supusă impozitării în România în moduri diferite.

Rezidența fiscală în România în cazul persoanelor fizice

Atunci când o persoană este considerată rezidentă fiscal în România:

este supusă în întregime impozitării pentru toate veniturile sale (veniturile globale) în conformitate cu legislația fiscală românească. Veniturile globale includ orice tip de venit personal, având sursa în orice țară (atât în România, cât și în altă țară).

Să luăm un exemplu: o persoană cu rezidență fiscală românească care lucrează și locuiește în România câștigă venituri salariale de la un angajator român, pentru care este supus impozitării în România. În același timp, persoana respectivă obține venituri din dividendele plătite de o societate cu sediul în Marea Britanie. De asemenea, investește pe piața bursei americane, generând astfel câștiguri de capital din vânzarea unor acțiuni din SUA. În calitate de rezident fiscal al României, el va avea obligația de a declara către autoritățile române toate tipurile de venituri obținute, atât din România (salariul), cât și din celelalte țări (adică veniturile din dividende și cele din transferul titlurilor de valoare).

Cu toate acestea, obligația de a declara veniturile globale către ANAF nu înseamnă în mod automat că persoana fizică va trebui să plătească impozit în România pentru toate tipurile de venituri pe care le realizează. Fiecare tip de venit va fi impozitat în conformitate cu prevederile tratatului sau convenției pentru evitarea dublei impuneri pe care România îl are incheiat cu țara sursă a fiecărui venit (în cazul acesta tratatul semnat cu Marea Britanie și cel semnat cu SUA).

Dacă o persoană este considerată nerezidentă în scopuri fiscale:

atunci va fi supusă impozitării în România numai pentru veniturile obținute din surse românești – de ex. venituri salariale din activități desfășurate pe teritoriul României, dividende primite de la societăți românești, venituri din chirii obținute din închirierea de proprietăți românești, etc.

Important! Venitul salarial nu este în mod obligatoriu supus impozitării în funcție de situația rezidenței fiscale a persoanei fizice, ci mai degrabă în funcție de locul în care acele activități salariale sunt desfășurate de către persoana fizică.

Cum pot știi dacă sunt rezident fiscal român sau nerezident?

În cazul cetățenilor străini care se stabilesc în România pentru o perioadă sau perioade cumulate mai mari de 6 luni, autoritățile fiscale românești (ANAF) au pus în aplicare o procedură standard ce trebuie urmată de fiecare cetățean străin în scopul determinării, în mod oficial, al rezidenței fiscale.

Mai exact, pentru a se supune procedurii de evaluare a rezidenței fiscale, fiecare cetățean străin care locuiește în România pentru o perioadă sau perioade mai mari de 183 de zile în 12 luni consecutive trebuie să depună la administrația fiscală de care aparține un set de documente specifice. Documentația trebuie să reflecte principalele detalii ale statutului lor – de ex. perioada estimată de ședere în România, scopul șederii, membrii de familie care locuiesc cu ei în România etc.

Aceeași obligație este aplicabilă și pentru cetățenii români (rezidenți fiscal în România) care părăsesc țara pentru o perioadă sau perioade care depășesc în total 183 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

Determinarea rezidenței fiscale se face de către autorități luând în considerare prevederile tratatului fiscal pe care România îl are în vigoare cu țara de origine a persoanei fizice (sau cu țara în care persoana fizică se mută, în cazul cetățenilor români), ori luând în considerare criteriile de rezidență fiscală prevăzute de Codul Fiscal român (dacă nu există tratat în vigoare cu celălalt stat). În urma depunerii tuturor documentelor solicitate, fiecare persoană care se conformează acestei proceduri va fi notificată de către administrația fiscală cu privire la încheierea evaluării și astfel dacă este considerat rezident fiscal român sau nerezident. Notificarea se emite de către ANAF în aproximativ 15-30 de zile de la data depunerii dosarului.

Rezidența fiscală în România în cazul persoanelor juridice

În ceea ce privește rezidența fiscală a persoanelor juridice, putem spune că lucrurile sunt puțin mai simple, deoarece firmele sunt în general mai puțin mobile decât oamenii. Astfel, o societate este considerată a fi rezidentă fiscal în România în oricare dintre următoarele situații:

  • societatea este înființată sub legislația românească

sau

  • locul său de conducere efectivă este situat pe teritoriul României.

În concret, în cazul în care numai una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită, se consideră că societatea are rezidența fiscală stabilită în România. Similar persoanelor fizice, societățile române rezidente sunt supuse impozitării asupra venitului lor global – adică asupra oricărui tip de venit, din orice sursă. Desigur, aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri semnate de România cu alte state va prevala, dacă este cazul.

Conceptul de rezidență fiscală este în general un concept de bază utilizat de către majoritatea statelor în legislația internă proprie pentru a defini și a determina măsura în care o persoană fizică sau o persoană juridică are o obligație fiscală în acel stat. De asemenea, țările care adoptă  modelul de convenție OECD sau modelul de convenție al Statelor Unite folosesc în general același concept al rezidenței fiscale în tratatele lor bilaterale semnate cu alte state.

Contribuie cu opinia ta sau adresează întrebări pe subiectul rezidenței fiscale lăsând un comentariu mai jos.

Florin Stoicescu

Consultant fiscal și juridic


Alte resurse:

Lasă un comentariu

Doriți să vă abonați la articolele noastre de îndrumare fiscală?

Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru.

S-a produs o eroare. Te rugăm să încerci din nou..

Expat-Center Romania va utiliza datele tale doar în scopuri informative prin newsletter-ul nostru.