Reîntregirea familiei cu cetățean român – procedura și actele necesare

În acest articol descriem procedura de urmat de către un cetățean străin (din afara spațiului UE) pentru reîntregirea familiei cu un cetățean român. Mai exact, vom explica procedura aplicabilă pentru un cetățean străin care este căsătorit cu un cetățean român și dorește prelungirea dreptului de ședere în România, prin obținerea permisului de ședere.

Înainte de toate însă, dorim să clarificăm faptul că cererea pentru obținerea permisului de ședere va trebui depusă la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care străinul dorește să își stabilească adresa. Prin urmare, nu vă ghidați după adresa din cartea de identitate a soțului/soției, dacă aceasta este diferită, ci după adresa unde va locui efectiv cetățeanul străin în România.

Să vedem pe scurt care sunt documentele necesare pentru întocmirea dosarului de solicitare a permisului de ședere:

Lista documentelor necesare

Pentru reîntregirea familiei cu cetățean român lista documentelor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este următoarea:

 1. certificatul de căsătorie eliberat de autoritățile române (în original și copie) – în situația în care căsătoria a fost oficializată în străinătate, certificatul de căsătorie emis de statul străin va trebui transcris la Oficiul de Stare Civilă din România;
 2. pașaportul străinului (în original și copie) sau titlul de călătorie, dacă este cazul;
 3. cartea de identitate a soției/soțului cetățean român (în original și copie);
 4. dovada deținerii legale a spațiului de locuit din România (în original și copie) – se poate face cu: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, declarație notarială de primire în spațiu dată de proprietar însoțită de actul de proprietate, etc.;
 5. declarația scrisă a străinului din care rezultă că nu mai are încheiată o altă căsătorie (se face la un notar public);
 6. declarația scrisă a cetățeanului român din care rezultă adresa la care străinul va locui pe perioada șederii în România și dacă vor locui împreună la adresa specificată (se face la un notar public);
 7. dovada asigurării de sănătate a străinului pe teritoriul României – la prima prelungire a dreptului de ședere, se poate prezenta o asigurare de sănătate privată care acoperă aceleași riscuri precum asigurarea în sistemul de stat;
 8. adeverință medicală din care reiese că străinul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică – adevernța poate fi eliberată de orice medic din sistemul public sau privat;
 9. dovada plății taxei de permis: 259 lei, care se se achită în contul CNIN RO10RNCB00822044172830514 la orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Române (BCR);
 10. cererea standard, completată și semnată de cetățeanul străin.

Acum că am descris pe scurt lista documentelor solicitate de autorități, să explică câteva detalii importante pentru fiecare dintre pașii ce ar trebui urmați pentru intocmirea acestor documente.

Certificatul de căsătorie

În ce privește certificatul de căsătorie, sunt cel puțin două aspecte care ar trebui avute în vedere în situația în care căsătoria cu cetățeanul străin a fost deja oficiată în alt stat:

 • primul este verificarea necesității apostilării sau supralegalizării certificatului de căsătorie emis de statul străin. Așadar, în funcție de statul care în care a fost emis certificatul de căsătorie, acesta va trebui apostilat (în conformitate cu Convenția de la Haga) sau supralegalizat;
 • după apostilare sau supralegalizare, după caz, pasul următor ar trebui să fie transcrierea acestuia la Oficiul de Stare Civilă din România. Trebuie avut în vedere că transcrierea certificatului de căsătorie poate dura între 60 și 90 de zile. Prin urmare, recomandăm începerea acestor demersuri cu suficient timp înaintea mutării cetățeanului străin în România.

Cartea de identitate a soțului/soției

În cazul în care cetățeanul străin este soțul, iar soția ia numele de familie al soțului după căsătorie, recomandăm, înainte de pregătirea altor documente (precum declarațiile notariale) ca soția să finalizeze demersul de schimbare a cărții de identitate românești. Astfel, se va asigura că numele nou de familie va fi reflectat în cartea de identitate în mod corect și vor fi preîntâmpinate eventuale probleme.

Declarația notarială a cetățeanului străin

În cazul declarației notariale semnate de cetățeanul străin care nu cunoaște limba română, va fi necesară la biroul notarial și prezența unui traducător autorizat. Rolul traducătorului este să-i explice cetățeanului străin ceea ce semnează, iar notarul este obligat prin lege să se asigure că semnatarul înțelege documentul pe care îl semnează. Prin urmare, recomandăm să vă asigurați de prezența unui traducător autorizat la momentul semnării.

Dovada asigurării de sănătate

Pentru reîntregirea familiei cu cetățean român la prima depunere (pentru primul permis de ședere românesc), ca alternativă la asigurarea de sănătate în sistemul de stat, autoritățile acceptă și o asigurare de sănătate privată. Polița de asigurare poate fi semnată cu orice asigurator privat. Condițiile ce trebuie îndeplinite de asigurare sunt: să acopere teritoriul româniei (o asigurare de călătorie globală nu este suficientă), să acopere aceleași riscuri precum asigurarea de stat și să fie valabilă pentru cel puțin 3 luni de la momentul depunerii solicitării pentru permisul de ședere.

Depunerea dosarului la IGI

Conform procedurilor în vigoare instituite de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), depunerea solicitării pentru eliberarea permisului de ședere se realizează mai întâi online. Astfel, după întocmirea documentelor descrise mai sus și finalizarea dosarului, acestea vor trebui scanate în format PDF și pregătite pentru depunerea online. Depunerea online se efectuează pe portalul IGI la adresa: https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi.

După finalizarea cu succes a depunerii online, ultimul pas va fi depunerea dosarului în format fizic la IGI. În acest scop, în urma verificării documentelor depuse online, reprezentanții IGI vă vor notifica prin e-mail cu privire la data și ora la care veți fi programat pentru depunerea la ghișeu. În data depunerii la ghișeu prezența cetățeanului străin este obligatorie. De asemenea, atât pentru rentregirea familiei cu cetățean român, cât și cu cetățean străin, reprezentanții IGI pot organiza interviuri separate cu soțul și soția. Aceste interviuri au ca scop identificarea căsătoriilor de conveniență.

Alte aspecte importante

Pentru reîntregirea familiei cu cetățean român, permisul de ședere temporară se eliberează pentru o perioadă de valabilitate de 5 ani.

Străinilor de origine română sau născuți în România, precum și celor a căror ședere pe teritoriul României este în interesul statului român, li se poate aproba prelungirea dreptului de ședere  prin îndeplinirea unei singure condiții: de a nu reprezenta pericol pentru ordinea publică și siguranța națională.

Vă rugăm să aveți în vedere că articolul de mai sus oferă informații de natură generală, care nu pot fi aplicabile tuturor situațiilor posibile. Prin urmare, echipa Expat-Center România nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio interpretare greșită care poate apărea în practică.


Alte resurse similare:

Lasă un comentariu