Oferim mai jos răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind regimul fiscal aplicabil dividendelor. Răspunsurile sunt redactate de cei mai buni consultanți fiscali și specialiști în probleme de drept comercial.

Anumite răspunsuri pot fi accesate doar dacă sunteți abonat la Contul Premium.

Regimul fiscal aplicabil dividendelor

Ca regulă generală, în conformitate cu legislația în vigoare (art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990) profitul unei societăți se poate repartiza asociaților sau acționarilor acesteia în mod proporțional cu numărul de părți sociale sau acțiuni deținute în acea societate.

Astfel, partea din profitul societății care se distribuie asociaților sau acționarilor poartă în general denumirea de dividend. În continuare, vom răspunde la o serie de întrebări importante în ceea ce privește regimul fiscal aplicabil dividendelor. Dar mai întâi să înțelegem ce sunt dividendele?

Așa cum menționam mai sus, persoanele (fizice sau juridice) care dețin dreptul legal să primească dividende din partea unei societăți sunt asociații sau acționarii din cadrul societății respective. Dividendele reprezintă cota parte pe care un asociat sau acționar o primește din valoarea profitului pe care compania la care acesta este asociat sau acționar l-a înregistrat la sfârșit de trimestru sau de an, în baza situațiilor financiare (interimare sau anuale).

Valoarea dividendelor de plată fiecărui acționar se calculează în funcție de numărul, precum și de tipul specific de acțiuni deținute de fiecare.

În general, dividendele se plătesc în numerar, dar acestea se pot emite și în natură – cel mai frecvent sub formă de titluri de participare (adică părți sociale sau acțiuni noi). Recomandăm o bună cunoaștere în ce privește regimul fiscal aplicabil dividendelor pentru luarea celor mai bune decizii cu privire la fluxurile de numerar atât la nivelul societății, cât și la nivelul acționarilor beneficiari ai venitului din dividende.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Atât valoarea cât și forma de distribuire a dividendelor de către o companie sunt stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților (AGA) acelei companii sau de către Consiliul Administrativ, după caz. Acest lucru se face doar după ce a fost aprobată situația financiară pentru perioada financiară încheiată.

Niciodată nu se poate aproba distribuirea de dividende în timpul exercițiului financiar. Dacă se întârzie plata dividendelor către acționari, atunci societatea plătitoare poate deveni pasibilă de plata unei dobânzi aferente către beneficiarii dividendelor.

Este interzisă distribuirea de dividende din profituri contabile fictive sau în situația în care societatea înregistrează pierdere în exercițiul financiar respectiv.

Dividendele se calculează inițial ca întreg din profitul contabil și sunt mai apoi împărțite acționarilor companiei în funcție de valoarea procentuală a acțiunilor pe care fiecare dintre aceștia le deține în cadrul societății. Spre exemplu, în cazul în care un acționar deține 40% din totalul acțiunilor, atunci acesta ar trebui să primească același procent de 40% din valoarea dividendelor care urmează a fi distribuite.

Din punct de vedere fiscal, dividendul reprezintă venit impozabil la nivelul beneficiarului. Astfel, pentru orice plată de dividend există și obligația de impozitare și declarare a acestui venit către fisc. Legislația fiscală în vigoare (art. 91 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal) încadrează veniturile din dividende în categoria veniturilor din investiții.

În conformitate cu prevederile articolului 97 alin (7) din Codul Fiscal, impozitul datorat pentru venitul din dividende se calculează la o rată de 5% din venitul brut distribuit către asociat/acționar.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Alte tipuri de venituri care sunt asimilate dividendelor din perspectivă fiscală sunt următoarele:

  • câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare, definite de legislația în materie, la organisme de plasament colectiv;
  • veniturile în bani sau în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale.

Resurse similare:

Alte resurse:

Toate resursele din categoria: Îndrumare fiscală

Aveți nevoie de asistență în depunerea declarației unice? Doriți consultanță fiscală cu privire la tratamentul fiscal aplicabil anumitor venituri?
Nimic mai simplu. Transmiteți-ne formularul de mai jos cu descrierea solicitării de asistență, iar cei mai buni consultanți fiscali vor reveni către dumneavoastră pentru următorii pași.
Author

Contributor

Write A Comment