Home » Regimul fiscal aplicabil dividendelor – întrebări și răspunsuri

Regimul fiscal aplicabil dividendelor – întrebări și răspunsuri

Oferim mai jos răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind regimul fiscal aplicabil dividendelor. Răspunsurile sunt redactate de cei mai buni consultanți fiscali și specialiști în probleme de drept comercial.

Pentru acces la toate raspunsurile din această pagină, va trebui să dețineți un abonament activ Premium Expat-Center. Detalii cu privire la abonamentul nostru premium puteți găsi aici.

Regimul fiscal aplicabil dividendelor

Ca regulă generală, în conformitate cu legislația în vigoare (art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990) profitul unei societăți se poate repartiza asociaților sau acționarilor acesteia în mod proporțional cu numărul de părți sociale sau acțiuni deținute în acea societate. Astfel, partea din profitul societății care se distribuie asociaților sau acționarilor poartă în general denumirea de dividend. În continuare, vom răspunde la o serie de întrebări importante în ceea ce privește regimul fiscal aplicabil dividendelor. Dar mai întâi să înțelegem ce sunt dividendele?

Așa cum menționam mai sus, persoanele (fizice sau juridice) care dețin dreptul legal să primească dividende din partea unei societăți sunt asociații sau acționarii din cadrul societății respective. Dividendele reprezintă cota parte pe care un asociat sau acționar o primește din valoarea profitului pe care compania la care acesta este asociat sau acționar l-a înregistrat la sfârșit de trimestru sau de an, în baza situațiilor financiare (interimare sau anuale).

Valoarea dividendelor de plată fiecărui acționar se calculează în funcție de numărul, precum și de tipul specific de acțiuni deținute de fiecare.

În general, dividendele se plătesc în numerar, dar acestea se pot emite și în natură – cel mai frecvent sub formă de titluri de participare (adică părți sociale sau acțiuni noi). Recomandăm o bună cunoaștere în ce privește regimul fiscal aplicabil dividendelor pentru luarea celor mai bune decizii cu privire la fluxurile de numerar atât la nivelul societății, cât și la nivelul acționarilor beneficiari ai venitului din dividende.

Distribuirea dividendelor este reglementată în legislația românească prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Din punct de vedere al dispozițiilor speciale pentru emitenții de pe Bursa de Valori București, acestea sunt reglementate și prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Este foarte important de știut că, spre deosebire de societățile de stat care, conform prevederilor Ordonanței 64/2001, au obligația legală să distribuie mai mult de jumătate din profitul net sub forma dividendelor, firmele private nu au obligația de a distribui dividende acționarilor. Prin urmare, decizia rămâne în totalitate la latitudinea acționarilor înșiși sau a consiliului de administrație, după caz.

Atât valoarea cât și forma de distribuire a dividendelor de către o companie sunt stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților (AGA) acelei companii sau de către Consiliul Administrativ, după caz. Acest lucru se face doar după ce a fost aprobată situația financiară pentru perioada financiară încheiată.

Niciodată nu se poate aproba distribuirea de dividende în timpul exercițiului financiar. Dacă se întârzie plata dividendelor către acționari, atunci societatea plătitoare poate deveni pasibilă de plata unei dobânzi aferente către beneficiarii dividendelor.

Este interzisă distribuirea de dividende din profituri contabile fictive sau în situația în care societatea înregistrează pierdere în exercițiul financiar respectiv.

Dividendele se calculează inițial ca întreg din profitul contabil și sunt mai apoi împărțite acționarilor companiei în funcție de valoarea procentuală a acțiunilor pe care fiecare dintre aceștia le deține în cadrul societății. Spre exemplu, în cazul în care un acționar deține 40% din totalul acțiunilor, atunci acesta ar trebui să primească același procent de 40% din valoarea dividendelor care urmează a fi distribuite.

Din punct de vedere fiscal, dividendul reprezintă venit impozabil la nivelul beneficiarului. Astfel, pentru orice plată de dividend există și obligația de impozitare și declarare a acestui venit către fisc. Legislația fiscală în vigoare (art. 91 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal) încadrează veniturile din dividende în categoria veniturilor din investiții.

Pentru anul 2020, conform art. 97 alin (7) din Codul Fiscal, impozitul datorat pentru venitul din dividende se calculează la o rată de 5% din venitul brut distribuit către asociat/acționar.

Pentru dividendele obținute pe parcursul anului 2020, pe lângă impozitul de 5%, se mai datorează o singură taxă. Mai exact, aceasta este contribuția obligatorie la fondul asigurărilor sociale de sănătate (CASS).

CASS se datorează însă doar dacă valoarea totală a dividendelor, cumulate cu venituri de altă natură (dacă este cazul), precum venituri din activități independente sau venituri din chirii, primite pentru întreg anul 2020 este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe economie. Pentru anul 2020, acest prag este stabilit la nivelul a 2.230 lei x 12 luni, adică 26.760 Lei pe an.

Prin urmare, dacă venitul anual atinge acest prag, atunci beneficiarul de venit datorează și CASS, care se calculează la o cotă de 10% din această sumă, indiferent dacă valoarea venitului depășește suma respectivă. Mai exact, CASS datorată pentru anul 2020 va fi întotdeauna plafonată la 10% din 26.760 Lei – adică 2.670 Lei – chiar dacă venitul realizat de contribuabil este mult mai mare. De exemplu, dacă contribuabilul încasează suma de 40.000 Lei reprezentând dividende în anul 2020, CASS se va datora tot în valoare de 2.670 Lei pe an.

În cazul dividendelor distribuite de o societate românească, atât calculul cât și plata impozitului pe venit în ceea ce privește dividendele se face de către firma care plătește aceste venituri către asociat sau acționar. Astfel, societatea, în calitate de persoană juridică plătitoare a venitului are obligația să rețină impozitul în valoare de 5%, să-l declare și să-l plătească către ANAF.

Acest lucru se realizează prin completarea formularului fiscal 100 (“Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”). Formularul poate fi completat și depus în format electronic (cu semnătură electronică, prin certificat digital calificat).

În ceea ce privește declararea și plata CASS, dacă se atinge plafonul descris mai sus, această obligație revine întotdeauna persoanei fizice beneficiare a venitului. Obligația se îndeplinește de persoana fizică prin intermediul declarației unice.

Declarația unică se poate depune atât în format fizic, cât și în format electronic. Depunerea în format electronic se poate realiza prin Spațiul Privat Virtual (pe site-ul ANAF), cât și prin intermediul portalului e-guvernare.ro, cu ajutorul semnăturii electronice (în bază de certificat digital calificat).

Termenul oficial al depunerii declarației unice este 15 martie a anului următor celui în care se realizează venitul (pentru anul 2020, termenul este 15 martie 2021). Pentru mai multe detalii cu privire la depunerea declarației unice puteți acesa articolul: Declarația unică privind impozitul pe venit – răspunsuri la întrebări frecvente.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Alte tipuri de venituri care sunt asimilate dividendelor din perspectivă fiscală sunt următoarele:

  • câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare, definite de legislația în materie, la organisme de plasament colectiv;
  • veniturile în bani sau în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale.

Alte resurse:
Aveți nevoie de asistență în depunerea declarației unice? Doriți consultanță fiscală cu privire la tratamentul fiscal aplicabil anumitor venituri?
Nimic mai simplu. Transmiteți-ne formularul de mai jos cu descrierea solicitării de asistență, iar cei mai buni consultanți fiscali vor reveni către dumneavoastră pentru următorii pași.

Lasă un comentariu

Dorești să te înscrii la newsletter-ul nostru pe teme de: îndrumare fiscală, imigrare, legislația muncii sau locuri de vizitat în România?

Mulțumim pentru înscriere! Ne auzim curând.