Noul regim de TVA pentru comerțul electronic intracomunitar, aplicabil în toată Uniunea Europeană, vizează toate firmele din România sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Acest nou regim se aplică firmelor care vând online bunuri și servicii către consumatori finali aflați pe teritoriul UE. Modificările au fost introduse pentru conformarea cu prevederile Directivei privind TVA-ul pentru comerțul electronic, iar noi reguli se aplică și în România începând cu 1 iulie 2021.

Aceste măsuri sunt cu scopul de a simplifica procedurile de colectare și declarare de TVA, cât și de aplicare a unor regimuri fiscale speciale, pentru agenții economici care vând bunuri și furnizează servicii online, prin extinderea aplicării ghișeului unic.

Prevederile Directivei privind TVA-ul pentru comerțul electronic au adus modificări și regimuri speciale privind TVA-ul încă din anul 2019. Mai concret, România a introdus aceste modificări în legislația fiscală domestică prin intermediul Legii nr. 60/2019. Ca parte a acestor modificări, autoritățile au instituit și un prag, în valoare de 10.000 de euro, până la care prestările de servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau servicii prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile, să facă obiectul plății de TVA în statul membru de stabilire a întreprinderii care furnizează serviciile respective.

Achitarea TVA pentru comerț electronic în statul de stabilire a întreprinderii

Astfel, începând cu anul 2019, datorită introducerii acestui plafon de 10.000 de euro, toate firmele care livrează servicii servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau servicii prestate pe cale electronică, către persoane neimpozabile din alte state membre ale UE pot achita TVA-ul aferent în statul membru în care sunt stabiliți. Adică firmele românești pot plăti TVA pentru aceste livrări care se încadrează în plafonul de 10.000 euro în România. Această modificare introdusă în 2019 a fost o măsură binevenită pentru toți agenții economici care aplicau sistemul Mini Ghișeului Unic ( Mini One Stop Shop) înainte de 2019, deoarece i-a scutit de obligativitatea utilizării acestuia.

Ce se modifică începând cu 1 iulie 2021

Începând cu 1 iulie 2021, noile prevederi extind aplicarea sistemului Mini One Stop Shop (MOSS) în materie de TVA și pentru vânzarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii la distanță către persoane neimpozabile, și extind plafonul de 10.000 de euro/an pentru vânzările de bunuri la distanță.

În concret, vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și serviciile furnizate pe cale electronică, în limita plafonului anual de 10.000 de euro, rămân supuse TVA în statul membru unde este stabilită persoana impozabilă care prestează sau livrează serviciile/bunurile respective, sau unde se află bunurile la momentul în care începe expedierea sau transportul lor.

Astfel, Mini One Stop Shop s-a transformat în One Stop Shop (OOS), care practic a extins facilitățile oferite de sistemul inițial pentru înregistrarea, declararea și plata TVA-ului. Ca rezultat, noul sistem simplifică procedurile pentru prestatorii/furnizorii în cauză, oferind cel puțin două avantaje:

  • permite declararea și plata TVA într-un singur stat membru pentru toate prestările de servicii sau livrările de bunuri efectuate către clienți din alte state membre;
  • exceptează prestatorul de la obligația de înregistrare în scopuri de TVA în fiecare stat membru UE în care livrările respective fac obiectul plății de TVA.

Acest regim special este binevenit mai ales pentru firmele mici, pentru care costul respectării obligațiilor în materie de TVA (înregistrarea fiscală și declararea TVA în toate statele membre în care s-ar fi datorat TVA-ul) este semnificativ, raportat la nivelul vânzărilor înregistrate din toate aceste livrări.

Noi obligații în vigoare pentru marketplace-uri începând cu 1 iulie

O altă noutate intrată în vigoare de la 1 iulie 2021 o reprezintă prevederile legislative speciale prin care platformele online sau website-urile (marketplace-uri) care facilitează livrarea bunurilor către clienții finali sunt considerate, în scopuri de TVA, ca fiind cele care au primit și au furnizat de fapt bunurile (numiți “furnizori presupuși”). Astfel, conform prevederilor articolul 14a din Directiva privind TVA-ul, furnizorul presupus este persoana impozabilă care facilitează livrările printr-o interfață electronică.

Acelor firme care operează marketplace-uri care facilitează furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv celor care nu sunt considerate furnizori presupuși, le sunt aplicabile noi obligații de păstrare a registrelor speciale privind TVA-ul. Mai multe detalii despre această obligație puteți citi în articolul nostru: Reglementări noi privind vânzarea produselor pe marketplace-uri.

Eliminarea scutirii de TVA pentru importul de loturi mici

De asemenea, modificările mai presupun eliminarea scutirii de TVA pentru importul de loturi mici cu o valoare de până în 22 euro. Acest lucru înseamnă practic că toate bunurile importate în UE vor fi supuse TVA-ului.

Totodată, pentru aceste situații a fost implementat un nou sistem special pentru vânzările la distanță de bunuri de valoare mică care sunt importate din state terțe – acesta este Ghișeul Unic de import – Import One Stop Shop (IOSS), care a fost creat pentru a simplifica declararea și plata TVA-ului aferent bunurilor importate. Sistemul IOSS permite practic furnizorilor și platformelor online care vând bunuri importate să colecteze, să declare și să plătească TVA-ul către autoritățile fiscale, în loc să-l facă pe cumpărător să plătească TVA-ul în momentul în care bunurile sunt importate în UE, așa cum se întâmpla pentru produsele de peste 22 EUR.

Conform oficialilor UE, modificările intervenite începând cu 1 iulie vor fi resimțite pe tot lanțul de aprovizionare al comerțului electronic. Adică începând cu comercianții și curierii, și terminând cu consumatorii finali, cu toții sunt afectați de aceste modificări, atât din interiorul, cât și din afara UE.

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment