Home » Îndrumare fiscală » Reevaluarea clădirilor în scop de impozit va trebui facută o dată la 5 ani

Reevaluarea clădirilor în scop de impozit va trebui facută o dată la 5 ani

În conformitate cu noile modificări aduse Codului Fiscal în decembrie 2020 prin Legea 296/2020, reevaluarea clădirilor în scop de impozit va trebui efectuată de către proprietarii persoane juridice din cinci în cinci ani. Modificarea se va aplica începând cu 1 ianuarie 2022, înlocuind astfel intervalul aplicabil în prezent, care este de 3 ani.

Această regulă se va aplica doar pentru clădirile care sunt în proprietatea persoanelor juridice. Așa cum prevede Legea 227/2015 privind Codul fiscal, nerespectarea termenului pentru reevaluarea clădirilor stabilit de lege poate genera creșterea impozitelor locale datorate de persoanele juridice pe acele clădiri.

Conform noilor modificări aduse de Legea 296/2020 la articolul 460 din Codul fiscal: „Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință”.

Conform unui comunicat emis de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, data de intrare în vigoare a noii prevederi privind intervalul de 5 ani după care firmele sunt obligate să realizeze evaluarea clădirilor pentru a evita cota de impozit majorată este 1 iulie 2021. Prin urmare, noile prevederi vor fi efectiv aplicabile începând cu anul fiscal 2022.

Reguli de avut în vedere pentru reevaluarea clădirilor în scop de impozit

Astfel, conform noilor reglementări, firmele ar trebui să aibă în vedere următoarele reguli:

  • Pentru anul fiscal 2021, pentru a evita creșterea cotei de impozitare, cei care au realizat ultima evaluare în anul 2018 trebuie să își refacă evaluarea clădirilor până la primul termen de plată a impozitului pe clădire (31 martie 2021);
  • Începând cu anul 2022, cei care au realizat ultima evaluare în 2019 pot decide amânarea reevaluării până în anul 2024.

În situația în care proprietarul nu actualizează valoarea impozabilă a clădirii în intervalul stabilit prin lege, cota impozitului pe cladire se va stabili la 5%.


Alte resurse:

Lasă un comentariu