Home » Imigrare și călătorii » Imigrare pentru non-UE » Procedura invitației pentru viza română în scop de vizită – pas cu pas

Procedura invitației pentru viza română în scop de vizită – pas cu pas

Acesta este un ghid pas-cu-pas care descrie procedura invitației pentru viza română în scop de vizită (simbol C/VV). Acest ghid este aplicabil cetățenilor străini ai statelor pentru care este obligatorie aprobarea scrisorii de invitație din partea Inspectoratului General pentru Imigrări ca pas premergător depunerii solicitării de viză.

Prin urmare, acest ghid a fost conceput pentru a îndruma străinii de următoarele naționalități: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Indonezia, Algeria, Egipt, Liban.

IMPORTANT: vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile descrise mai jos la tab-ul „Condiții importante” înainte de a utiliza acest ghid, pentru a vă asigura că se aplică cazului dumneavoastră specific.

Solicitarea aprobării scrisorii de invitație este un prim pas obligatoriu pentru obținerea unei vize în scop de vizită de scurtă ședere pentru România. Această obligație se aplică conform legislației în vigoare persoanelor fizice care dețin cetățenia anumitor țări, precum: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Indonezia, Algeria, Egipt, Indonezia, Liban.

Mai precis, dacă un cetățean al oricăreia dintre țările enumerate mai sus dorește să obțină o viză de scurtă ședere pentru România, înainte de a solicita viza la consulatul român, are obligația de a parcurge procedura invitației pentru viza de scurtă ședere. Acest lucru înseamnă că trebuie să obțină aprobarea Inspectoratului General pentru Imigrări pentru scrisoarea de invitație emisă de persoana-gazdă din România.

Lista completă a acestor țări poate fi consultată aici. Acestea sunt marcate cu un asterisc (*). Dacă sunteți cetățean al uneia dintre aceste țări, această aprobare a scrisorii de invitație este un pas obligatoriu înaintea solicitării de viză la consulat.

Dacă aveți o altă cetățenie decât cele marcate cu asterisc, vă recomandăm să căutați ghidul care se aplică naționalității și cazului dvs. specific.

CONDIȚII IMPORTANTE:

 • viza în scop de vizită (simbol C/VV) se obține de către cetățenii din state terțe care călătoresc în România pentru vizite private la cetățeni români sau străini care locuiesc deja în România și care dețin un permis de ședere pentru România;
 • cererea de aprobare a scrisorii de invitație este primul pas ca parte a solicitării vizei române în scop de vizită; al doilea pas este cererea de viză propriu-zisă la consulatul român din țara de origine sau de rezidență a solicitantului – pentru îndrumare cu privire la al doilea pas, puteți utiliza ghidul nostru aici: Obținerea vizei de scurtă ședere în scop de vizită – ghid complet.
 • viza română în scop de vizită permite cetățeanului străin să intre în România pentru o perioadă sau perioade cumulate de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Dacă străinul are nevoie de o ședere în România pentru o perioadă mai lungă, trebuie să solicite o viză de lungă ședere (care poate fi prelungită ulterior cu un permis de ședere);
 • valabilitatea pașaportului solicitantului trebuie să depășească valabilitatea vizei solicitate cu cel puțin 3 luni; dacă criteriul acesta nu este îndeplinit, recomandăm ca cetățeanul străin să schimbe pașaportul înainte de a depune solicitarea de viză.

Procedura invitației pentru viza română în scop de vizită

Conform legislației române aplicabile în domeniul imigrării, solicitarea de viză în scop de vizită pentru cetățenii țărilor menționate mai sus se îndeplinește în 2 etape principale, după cum urmează:

1. OBȚINEREA APROBĂRII INVITAȚIEI DE LA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Această etapă trebuie îndeplinită de către persoana care invită străinul în România și este detaliată în acest ghid.

2. DEPUNEREA SOLICITĂRII DE VIZĂ LA CONSULATUL ROMÂNIEI DIN STATUL DE REZIDENȚĂ AL CETĂȚEANULUI STRĂINI

Această etapă se îndeplinește de către cetățeanul străin pentru care este necesară viza. Pentru instrucțiuni detaliate pentru a îndeplini acest pas, dacă nu ați făcut-o deja, puteți folosi ghidul nostru pas cu pas: Obținerea vizei de scurtă ședere în scop de vizită – ghid complet.

1. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE – EXPLICATĂ

a) Copie după pașaportul valid al solicitantului

Vă recomandăm să vă asigurați că valabilitatea pașaportului este de cel puțin 3 luni din momentul în care străinul intenționează să părăsească teritoriul României. În caz contrar, recomandăm ca străinul să obțină un nou pașaport înainte de inițierea solicitării aprobării invitației. Valabilitatea mai mică a pașaportului poate duce la respingerea solicitării.

b) 2 fotografii color

Dimensiunea fotografiilor va trebui să fie de 3×4 cm.

c) Document care atestă disponibilitatea cazării în România

Dovada disponibilității cazării poate fi făcută cu:

 • contract de proprietate asupra imobilului deținut de persoana pe care străinul o vizitează în România (în cazul în care străinul va locui la acea adresă în timpul vizitei), sau
 • rezervare la hotel, sau
 • contract de închiriere pentru orice alt spațiu unde străinul va locui.

Vă rugăm să vă asigurați că aveți atât o copie scanată clară (în format pdf) cât și o copie printată.

d) Documentul de identitate al persoanei care invită

În cazul în care persoana care invită este un cetățean străin cu drept de ședere în România, documentele necesare vor fi pașaportul și permisul de ședere în România.

De asemenea, dacă persoana care invită este cetățean străin, vă rugăm să aveți în vedere că valabilitatea vizei în scop de vizită a solicitantului poate fi limitată la valabilitatea permisului de ședere al invitatorului.

e) Documente care atestă disponibilitatea mijloacelor de întreținere

Persoana care invită trebuie să prezinte disponibilitatea mijloacelor financiare pentru asigurarea eventualelor cheltuieli ale străinului în România. Acestea trebuie să fie în valoare de cel puțin 30 de euro/zi de ședere în România.

Dovada mijloacelor de întreținere se poate face prin următoarele modalități, în funcție de situație:

 • extras de cont bancar (să nu fie mai vechi de 3 zile),
 • fluturașul de salariu pentru ultima lună,
 • fluturașul încasării pensiei pentru ultima lună,
 • copia ultimei declarații de venit depuse, etc.

f) Plata taxei de 1 RON

O taxă de 1 RON trebuie plătită la orice Trezorerie locală, în contul următor: 20A3308008609468. Aceasta reprezintă taxa pe formularul de invitație.

Odată pregătite documentele descrise mai sus, se poate înainta cu următoarea etapă, după cum detaliem mai jos:

2. AUTENTIFICAREA SCRISORII DE INVITAȚIE LA NOTAR

Persoana care invită va trebui să emită o scrisoare de invitație pentru cetățeanul străin. Invitația va trebui apoi semnată și autentificată la un birou notarial. Scrisoarea de invitație va trebui să conțină următoarele elemente importante:

 • detaliile de identificare atât a persoanei care invită, cât și a străinului invitat,
 • perioada călătoriei în România,
 • adresa unde va locui străinul în România
 • De asemenea, invitația va trebui să prevadă faptul că invitatorul își asumă să suporte toate cheltuielile cu repatrierea străinului, dacă va fi cazul.

Vă recomandăm să solicitați ca cel puțin 3 duplicate ale scrisorii de invitație să fie emise de biroul notarial.

ATENȚIE: Dacă persoana care invită nu vorbește deloc limba română, notarul poate solicita ca un traducător autorizat să fie prezent atunci când semnează scrisoarea de invitație (aceasta este procedura legală). Prin urmare, dacă este cazul, aranjați în avans cu un traducător autorizat pentru a vă asista. Vă recomandăm să verificați cu biroul notarial dacă pot recomanda un traducător autorizat cu care lucrează de obicei.

3. DEPUNEREA ONLINE A SOLICITĂRII PENTRU APROBAREA INVITAȚIEI

Așadar, odată ce documentele detaliate mai sus – inclusiv scrisoarea de invitație notarială – sunt gata, este timpul să parcurgeți ultima etapă: solicitarea aprobării invitației de la autoritățile române (i.e., „Inspectoratul General pentru Imigrări”).

Solicitarea trebuie depusă inițial online, la următorul link:

https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru început, va trebui să accesați linkul de mai sus și să vă înregistrați un cont cu o adresă de e-mail validă.

IMPORTANT: Vă rugăm să vă asigurați că aveți toate documentele descrise mai sus scanate în format PDF. Toate documentele vor trebui încărcate în timpul efectuării solicitării online a aprobării de invitație. Asigurați-vă că niciun document nu depășește dimensiunea de 5 MB.

După ce v-ați autentificat, mergeți la „Solicitările mele/My Applications” și selectați din meniul din stânga o nouă solicitare în scopul „Invitație (formular preliminar)/Invitation (preliminary form)”, care se află în dreptul ultimului bullet. Verificați print-screen-ul de mai jos pentru mai multe detalii:

procedura invitației pentru viza

Se va deschide apoi formularul de cerere, unde va trebui să completați cu informații precum: adresa și informațiile personale ale persoanei care invită, precum și informațiile personale ale străinului invitat. Apoi, va trebui să selectați scopul vizei din meniul derulant numit „Scop/ Purpose”. Aici va trebui să selectați „Vizită/Visitation” dintre opțiunile disponibile, deoarece acesta va fi scopul vizei dvs. Consultați și imaginea de mai jos pentru acest pas:

procedura invitației pentru viza

Mai departe, vi se va solicita să încărcați o parte din documentele descrise mai sus, după cum urmează:

 • cartea de identitate sau permisul de ședere românesc și pașaportul persoanei care invită (în funcție de cetățenie)
 • dovada cazării în România,
 • dovada mijloacelor financiare de întreținere,
 • copia pașaportului străinului invitat,
 • și chitanța taxei plătite (de 1 leu).

Dacă aveți nevoie, vă rugăm să consultați din nou cele de mai sus pentru descrierea detaliată a fiecăruia dintre aceste documente.

După încărcarea tuturor documentelor, va trebui apoi să faceți clic pe butonul „Salvează/Save”. Odată ce salvați, veți fi direcționat către o pagină unde va trebui să revizuiți aplicația și să o transmiteți pentru procesare, dând click pe linkul „Transmitere solicitare/Send application”. Vă rugăm să consultați print-screen-ul de mai jos pentru acest pas:

După ce faceți acest lucru cu succes, cererea online este finalizată. Ca pas următor, dosarul va fi revizuit de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Dacă totul este în regulă, veți primi un e-mail în care veți fi invitat să vă prezentați pntru depunerea întregului dosar în format fizic, împreună cu toate documentele originale. Veți fi invitat pentru depunere la o dată și o oră programate.

4. DEPUNEREA DOSARULUI ÎN FORMAT FIZIC + INTERVIU

IMPORTANT: Persoana care invită trebuie să fie prezentă pentru depunerea dosarului în format fizic la formațiunea teritorială a Inspectoratului pentru imigrări, deoarece va trebui să semneze formularul de invitație în fața inspectorului de poliție. Prin urmare, vă rugăm să programați în mod corespunzător agenda în avans.

De asemenea, vă recomandăm să vă pregătiți în avans pentru întrebări care ar putea fi adresate de inspectorul care examinează dosarul dvs. Întrebările vor avea scopul de a verifica relației dvs. cu străinul, precum și scopul detaliat al șederii sale în România. Pot exista întrebări precum: Este străinul o rudă a dumneavoastră? Cum și când v-ați întâlnit pentru prima oară? Când v-ați întâlnit ultima oară? De ce vine în România ?, etc.

Dosarul de cerere în format fizic va trebui depus la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru imigrări în raza căreia locuiește persoana care face invitația. Pentru a verifica adresa detaliată a formațiunii teritoriale din orașul și județul în care locuiți, vă rugăm să accesați site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări aici: http://igi.mai.gov.ro/.

Apoi, în meniul de pe pagina principală, accesați: Despre noi —> Organizare —> Formațiuni teritoriale. Vă rugăm să consultați imaginea de mai jos pentru detalii:

Se va deschide o nouă pagină care afișează harta țării, ca în imaginea de mai jos, unde va trebui să selectați județul. Apoi va fi afișată adresa detaliată a autorității locale.

Vă rugăm să vă asigurați că ajungeți la Inspectorat cu cel puțin 15 minute înainte de ora programată.

Aprobarea scrisorii de invitație poate dura aproximativ 60 – 90 de zile pentru a fi emisă.

Odată ce aprobarea scrisorii de invitație este emisă de către Inspectoratul General pentru Imigrări, atunci solicitarea de viză poate fi depusă de către cetățeanul străin la consulatul român din străinătate.

Pentru instrucțiuni detaliate despre procedura de solicitare a vizei către consulatul României, utilizați ghidul nostru pas-cu-pas: Obținerea vizei de scurtă ședere în scop de vizită – ghid complet.


Resurse similare:
Alte resurse:

Toate resursele din categoria: Imigrare și călătorii

Lasă un comentariu