Reprezentați o societate care înregistrează datorii fiscale la stat? Vă întrebați dacă există mecanisme prin care fiscul ar putea să recupereze de la administratorul societății datoriile înregistrate de aceasta din urmă?

Ei bine, trebuie să știți că o modalitate legală prin care organele fiscale au dreptul să recupereze de la administrator datoriile restante ale persoanelor juridice care nu mai dispun de fonduri este angajarea răspunderii solidare a administratorului ori a altor persoane (precum asociați) care se dovedesc a fi răspunzătoare de nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale datorate de societate.

Atât timp cât este aplicat în mod corect, putem vorbi despre un mecanism care încurajează o conduită corectă a administratorilor și descurajează anumite încercări de fraudare.

Author

Lawyer

Write A Comment