Home » Permisul de ședere permanentă – condițiile pentru obținere în 2020

Permisul de ședere permanentă – condițiile pentru obținere în 2020

Permisul de ședere permanentă atestă dreptul unui cetățean străin (din afara spațiului UE) de ședere pe termen lung în România. Acest permis se poate obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care solicitantul locuiește.

Pentru obținerea acestuia este nevoie să parcurgeți anumiți pași procedurali. Despre ce pași este vorba, dar și alte informații utile despre permisul de ședere permanentă, vom discuta în continuarea acestui articol.

Cine poate solicita drept de ședere permanentă în România

Așa cum spuneam, pentru a obține dreptul de ședere permanentă este nevoie de solicitarea acordării acestui drept din partea cetățeanului străin cu drept de ședere în România. Astfel, este necesar ca solicitantul cetățean străin să se adreseze formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări de pe raza județului în care locuiește deja în România.

Dreptul de ședere pe termen lung în România (sau ședere permanentă) se poate acorda atât unui membru de familie al unui cetățean român, dar și atunci când solicitantul are un alt scop al şederii sale pe teritoriul ţării noastre, cum ar fi: încadrarea în muncă, activități de natură comercială sau reîntregirea familiei cu un cetățean străin.

În ce condiții se acordă permisul de ședere permanentă

Pentru a obține acest tip de permis este nevoie de îndeplinirea anumitor condiții importante. Iată care sunt acestea:

 • Nu s-a dispus niciodată o măsură de îndepărtare de pe teritoriul național împotriva solicitantului;
 • Solicitantul a beneficiat de drept de ședere continuă pe teritoriul țării noastre, în ultimii 5 ani dinaintea depunerii cererii;
 • Perioada în care solicitantul a lipsit din România este mai mică de 6 luni consecutive, și nu depășește per total 10 luni.

În scopul stabilirii îndeplinirii condiției de minim 5 ani de ședere continuă, se va lua în calcul doar jumătate din perioada de ședere care a avut ca scop studiile, dacă este cazul. De asemenea, nu se va lua în considerare șederea conferită de viza de serviciu sau cea diplomatică, dreptul de ședere conferit de viza acordată pentru ședere scurtă, și nici șederea care a fost conferită pentru desfășurarea de activități „au pair” sau ca lucrător sezonier.

De asemenea, este foarte important de știut că această perioadă poate fi redusă la 4 ani în cazul în care vi s-a recunoscut statutul de refugiat sau vi s-a acordat protecție subsidiară în România în ceea ce privește gradul de integrare în societate.

În plus față de cele de mai sus, străinul trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • dovedește că deţine venit la nivelul salariului minim pe economie, excepție făcând străinii care fac parte din familiile cetățenilor români;
 • Se oferă o dovadă a deținerii unei asigurări sociale de sănătate în România și
 • a unui spațiu de locuit obținut legal;
 • Solicitantul stăpânește limba română cel puțin la un nivel satisfăcător;
 • Persoana în cauză nu este un pericol pentru ordinea publică şi nici pentru siguranța națională.

Mai pot primi permis de ședere permanentă şi cetățenii străini care s-au născut pe teritoriul României. Ȋn plus, cei care au origine română, plus persoanele a căror ședere în țara noastră este în interesul României se încadrează pentru obţinerea aceluiaşi tip de permis, doar dacă îndeplinesc o singură condiție, și anume aceea că nu reprezintă niciun fel de pericol pentru ordinea publică sau siguranța națională.

Cei care au permis de şedere permanentă dar vor să îl obţină şi pentru copiii lor minori, o pot face fără ca aceștia să fie nevoiți să îndeplinească condiția în ceea ce privește deținerea unui drept de ședere permanentă pe teritoriul țării noastre în ultimii 5 ani anteriori solicitării. Dacă numai unul dintre părinți deține permis de ședere permanentă, atunci este nevoie doar de consimțământul ambilor părinți.

Străinilor care dovedesc că au realizat investiții de cel puțin 1.000.000 de euro în România, sau că au creat mai mult de 100 de locuri de muncă cu normă întreagă pe teritoriul țării noastre, li se poate acorda șederea permanentă dacă dovedesc că au îndeplinit doar ultimele patru condiții prezentate anterior.

Când străinul nu poate aplica pentru dreptul de ședere pe termen lung

 • Dacă străinul deține un drept de ședere care a fost obținut pentru realizarea unor activități ca lucrător sezonier sau lucrător „au pair”;
 • Deține un drept de ședere pe perioadă determinată pentru urmarea unor studii;
 • A înaintat o solicitare pentru obţinerea unui azil sau beneficiază de protecție umanitară pe o perioada limitată/i s-a oferit protecția temporară a statului român;
 • Deține viză scurtă de ședere sau drept de ședere conferit de serviciu sau de o viză diplomatică.

Documente necesare solicitării permisului de ședere permanentă

Pe lângă cererea tip, clasicul și binecunoscutul document solicitat de toate instituțiile statului, documentele solicitate pentru dosarul de obținere a permisului de ședere pe termen lung sunt:

 • Documentele de stare civilă, dacă este cazul;
 • Acte doveditoare în ceea ce privește spațiul de locuit – copie și original;
 • Pașaport/Titlu de călătorie, etc – în copie și original;
 • Act doveditor pentru asigurare socială de sănătate;
 • Dovada mijloacelor de întreținere (de la această regulă fac excepție doar cei care sunt membrii de familie ai unui cetățean român sau care dovedesc realizarea investiției minime sau a locurilor de muncă);
 • Certificat de cazier judiciar (eliberat de autoritățile române).

Dacă cetățeanul străin a primit dreptul de ședere permanentă și dorește să solicite acest drept și pentru copilul/copiii minori, atunci va trebui să depună următoarele documente:

 • Cerere tip;
 • Pașaport/Titlu de călătorie, etc – în copie și original;
 • Acte doveditoare în ceea ce privește spațiul de locuit – copie și original;
 • Certificat de naștere tradus în Limba Română și supralegalizat/apostilat;
 • Consimțământul părintelui care nu deține permis de ședere permanentă, dacă este cazul.

Termenele pentru depunerea solicitării și emiterea permisului

Dosarele de solicitare pentru obținerea permisului de ședere permanentă în România sunt soluționate într-o perioadă de cel mult 6 luni. Ȋn cazul în care există motive obiective, termenul se poate prelungi cu încă 3 luni. Solicitantul va fi înștiințat în privința acestei prelungiri, și va primi răspunsul în scris, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data soluționării cererii.

În cazul în care răspunsul este pozitiv, solicitantul va trebui să depună în maxim 30 de zile de la data primirii comunicării toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere permanentă. Aceste documente se depun la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde solicitantul a înregistrat solicitarea.

Valabilitatea permisului

Permisul de şedere pe termen lung este valabil dup[ cum urmează:

 • 10 ani pentru cetățenii străini membrii de familie ai unui cetăţean român
 • 5 ani dacă scopul șederii străinului în România este oricare dintre celelalte prevăzute de lege.

Aveți nevoie de servicii de asistență în imigrare?

Utilizați formularul de contact de mai jos pentru a ne descrie asistența solicitată. Cei ma buni consultanți în imigrare vă vor contacta pentru detalii.
Alte resurse:

Lasă un comentariu

Doriți să vă abonați la articolele noastre pe subiecte privind imigrarea?

Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru. Multumim!

S-a produs o eroare. Te rugăm să încerci din nou..

Expat-Center Romania va utiliza datele tale doar în scopuri informative prin newsletter-ul nostru.