Vrei să devii cetățean român? Află ce presupune obținerea cetățeniei române, ce condiții trebuie să îndeplinești și ce documente trebuie să conțină dosarul.

Cine poate deveni cetățean român? Ce criterii trebuie îndeplinite pentru obținerea cetățeniei române?

Cetățenia română poate fi dobândită prin 3 modalități:

 • Naștere
 • Adopție
 • La cerere, cetățenilor străini

Pentru obținerea cetățeniei române de către cetățenii străini, aceștia trebuie să îndeplinească 7 criterii obligatorii:

 • Cetățeanul străin domiciliază pe teritoriul României de cel puțin 8 ani, sau este căsătorit de cel puțin 5 ani cu un cetățean român
 • Are vârsta minimă legală de 18 ani
 • Nu a săvârșit fapte împotriva statului român sau a reglementărilor acestuia
 • Dovedește că are mijloace legale de muncă, pentru o existență decentă
 • Nu a fost condamnat, în țară sau în străinătate, de fapte deosebit de grave, ce ar putea duce la respingerea cererii pentru obținerea cetățeniei române
 • Cunoaște legea și imnul național al României
 • Cunoaște limba română, atât vorbit cât și scris, și are noțiuni de bază despre cultura și civilizația românească, inclusiv geografie și istorie.

Ce documente trebuie să conțină dosarul pentru cererea cetățeniei române?

 1. Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 2. Permis de şedere permanentă pentru cetăţeni străini, în copie legalizată;
 3. Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 5. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; în situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă;
 6. Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
 7. Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 8. Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;
 9. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
 10. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
 11. Dovada locuinţei, în copie legalizată prin una din următoarele variante:
  • Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată;
  • Contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
  • Contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
  • Declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 1. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani.

IMPORTANT:

 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere;
 • Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
 • Toate taxele se plătesc înainte de depunerea cererii;
 • Cerererile se depun personal  şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, de un reprezentant legal (mandatar sau avocat) cu procură specială şi autentică;
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe. Supralegalizarea este necesară și pentru actele emise de misiunile diplomatice străine, acreditate în România.
Unde se depune dosarul cu toate documentele enumerate?

Cererea pentru obținerea cetățeniei române se va depunde la sediul ANC (autoritatea națională pentru cetățenie). Pentru mai multe informații, îți recomandăm accesarea site-ului oficial ANC.

Toate resursele din categoriile: Mobilitatea salariaților & Imigrare, Imigrare și călătorii

Author

Lawyer

Write A Comment