Obținere NIF pentru administrator străin – procedura completă

În acest articol detaliem procedura de obținere NIF pentru un cetățean străin fără CNP românesc, numit în poziție de administrator la o societate românească. Vom descrie documentele necesare și pașii ce trebuie îndepliniți pentru obținerea cu succes a numărului de identificare fiscală (NIF) din partea ANAF.

De ce este necesară obținerea unui NIF?

Scopul obținerii numărului de identificare fiscală (NIF) este, evident, cel al declarării diferitelor taxe și impozite datorate fie direct de administratorul străin (i.e. taxele salariale), fie de societatea al cărei reprezentant este administratorul. Astfel, în scopul identificării fiscale a administratorului, și în situația în care acesta nu deține deja un CNP românesc, este necesară obținerea unui NIF pentru cetățeanul străin.

Mai întâi să detaliem documentele ce vor trebui pregătite pentru depunere la ANAF.

Documentele necesare pentru procedura de obținere NIF

În scopul obținerii numărului de identificare fiscală solicitantul trebuie să depună la Administrația Teritorială următoarele documente:

  • „formularul de înregistrare fiscală/de menţiuni/radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal” – formular 030;
  • copia documentului naţional de identitate sau a paşaportului (dacă este cetățean din afara spațiului UE) cetățeanului străin;
  • documentul din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea numărului de identificare fiscală – în acest caz copia actului de numire a administratorului (decizia AGA) sau contractul de mandat pentru poziția de administrator, după caz;
  • certificat constatator emis de Registrul Comerțului care atestă înregistrarea calității de administrator a persoanei străine.

Cui îi revine obligația depunerii solicitării?

Conform legislației în vigoare, este obligația directă a contribuabilului (în acest caz a persoanei fizice străine) să solicite atribuirea unui NIF.

Cu toate acestea, legea permite ca societatea al cărui administrator este, în calitate de plătitor al venitului, să poată adresa organului fiscal solicitarea de obținere NIF. Acest lucru este posibil fără semnarea vreunei procuri din partea cetățeanului străin, conform prevederilor art. 82 alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală. Pentru acest scop trebuie avută în vedere bifarea căsuței „platitor de venit” în formularul 030 (vezi formularul mai sus în lista documentelor necesare).

Unde se depune solicitarea de obținere NIF?

Pentru situația obținerii unui NIF pentru administrator străin solicitarea se depune la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială se realizează venitul. Mai exact, la Administrația Finanțelor Publice de care aparține societatea platitoare de venit.

Dosarul de solicitare se poate depune direct la registratura Administrației Finanțelor Publice competente, dar și prin poștă. Dacă depuneți prin poștă va trebui să urmați procedura transmiterii cu confirmare de primire.

Cât durează eliberarea numărului de identificare fiscală?

Eliberarea certificatului prin care se atribuie numărul de identificare fiscală se realizează de către organul fiscal competent în termen de aproximativ 7-10 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului complet.

Obligații fiscale aferente venitului administratorului

Din punct de vedere al tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat de administrator, acesta este similar cu cel aplicabil oricărui venit salarial. Mai exact, pentru remunerația primită de administrator se plătește atât impozitul pe venit de 10%, cât și contribuțiile sociale: CAS (25%) și CASS (10%) datorate de beneficiarul venitului și contribuția asiguratorie de muncă (CAM) în procent de 2,25% datorată de societate.

Societatea platitoare a venitului are obligația de a-l declara spre impozitare prin intermediul formularului 112 până pe data de 25 a lunii următoare.

Florin Stoicescu

Consultant fiscal și juridic


Alte resurse similare:

Lasă un comentariu

Doriți să vă abonați la articolele noastre de îndrumare fiscală?

Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru.

S-a produs o eroare. Te rugăm să încerci din nou..

Expat-Center Romania va utiliza datele tale doar în scopuri informative prin newsletter-ul nostru.