Home » Îndrumare fiscală » Obligațiile fiscale ale unui PFA în 2021 – îndrumarea expertului

Obligațiile fiscale ale unui PFA în 2021 – îndrumarea expertului

Explicăm în acest articol care sunt, pe scurt, obligațiile fiscale ale unui PFA conform legislației fiscale la zi în anul 2021. Special pentru cei care plănuiesc să presteze activitate ca persoană fizică autorizată (PFA) în 2021 venim cu explicații fiscale la zi.

Astfel, aceștia trebuie să știe că, pe lângă avantajele care apar odată cu presupusa independență pe care această formă de organizare a activității o poate aduce, există și o serie de responsabilități suplimentare. În acest context, descriem mai jos care sunt aceste responsabilități și cum se îndeplinesc obligațiile fiscale ale unui PFA.

Principalele obligații fiscale ale unui PFA în 2021 țin de o serie de contribuții și taxe care au legătură cu munca sa și sunt similare, în mare parte, cu acele obligații fiscale pe care le datorează, în mod normal, și un angajator pentru salariații săi. Însă multe din aceste datorii fiscale țin, în primul rând, și de venitul pe care îl câștigă PFA-ul în decursul unui an fiscal.

Impozitul pe venit

Începem cu acea obligație fiscală pe care o datorează orice PFA, fără a conta ce venituri obține, în concret. Adică și cineva care obține, să zicem, 5.000 lei pe an ca PFA, dar și cineva care obține 500.000 lei, datorează impozitul pe venit. Potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare, cota impozitului pe venit datorat de un PFA este de 10% din veniturile obținute.

Considerăm important pentru o persoană autorizată ca PFA să știe că, pentru calculul impozitului pe venit pe care îl datorează, pot fi folosite două metode distincte. În primul rând, impozitarea se poate face în sistem real, ceea ce presupune, după cum spune și numele, că se va efectua un calcul al venitului impozabil prin scăderea din venitul realizat (adică din venitul brut) a cheltuielilor deductibile. Calculul se face în baza menținerii unei contabilități în partidă simplă.

Ca alternativă, PFA-ul poate să opteze pentru stabilirea impozitului datorat în baza unei norme de venit. În această situație, discutăm de anumite categorii de activități care se pot încadra pentru impozitare în baza normelor de venit, prestabilite de Ministerul Finanțelor. Nomenclatorul activităților poate fi consultat aici.

E important de precizat că norma anuală de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut garantat în plată, înmulțit cu 12. Se ia în considerare valoarea salariului minim la momentul stabilirii normelor de venit. Pentru anul 2021, salariul minim brut stabilit de guvern este de 2.300 lei. Prin urmare, norma anuală de venit pentru un PFA la nivelul anului 2021 nu poate fi mai mică de 27.600 Lei.

Deși ar putea părea avantajos pentru mulți care își desfășoară activitatea ca PFA să aplice sistemul de impozitare în baza normei de venit, e important de precizat că, de la un anumit nivel de venit în sus, PFA-ul nu mai are libertatea să aleagă. Asta deoarece, potrivit Codului fiscal, un contribuabil care obține într-un an venituri brute care depășesc echivalentul în lei a 100.000 euro e obligat ca, din anul următor, să folosească sistemul real pentru determinarea venitului impozabil anual.

Contribuțiile sociale

Spre deosebire de impozitul pe venit, plată a căruia este obligatorie indiferent de venitul efectiv obținut de un PFA, lucrurile stau diferit în ceea ce privește contribuțiile sociale. Pentru că, dacă venitul anual net nu atinge un anumit plafon minim, nu mai vorbim de contribuții sociale datorate obligatoriu.

Mai exact, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate devin datorii fiscale ale unui PFA doar dacă acesta obține venituri care, însumate, în cursul unui an, ating nivelul a 12 salarii minime brute pe economie. Ceea ce, în 2021, înseamnă, că trebuie să ajungă la cel puțin 27.600 lei pe an.

E foarte important de precizat încă un lucru – obligațiile fiscale ale unui PFA, în sfera contribuțiilor obligatorii, se aplică strict prin raportare la veniturile obținute ca PFA, indiferent de existența unei relații de muncă care se poate desfășura în paralel, și în baza căreia angajatorul PFA-ului achită contribuții obligatorii la stat. Cu alte cuvinte, un PFA ar putea ajunge să datoreze, obligatoriu, contribuții sociale pentru activitatea sa independentă, alături de contribuțiile sociale plătite de angajator în temeiul unei relații de muncă.

Pe de altă parte, nimic nu oprește un PFA să se asigure opțional pentru plata contribuțiilor sociale, chiar dacă nu obține suficiente venituri pentru a fi obligat să facă acest lucru.

Cotele efective la care se calculează cele două contribuții sunt:

  • 25% în ceea ce privește CAS-ul (contribuția de asigurări sociale), respectiv
  • 10% în ceea ce privește CASS-ul (contribuția de asigurări sociale de sănătate)

Declararea și plata datoriilor fiscale ale unui PFA

În ceea ce privește declararea și plata impozitului și a contribuțiilor sociale ale unui PFA, acestea se îndeplinesc prin intermediul declarației unice („Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”).

Începând de anul acesta, declarația unică trebuie completată și depusă de fiecare contribuabil la organul fiscal până la data de 25 mai.

Pentru mai multe detalii cu privie la depunerea declarației unice, puteți citi: Declarația unică privind impozitul pe venit – răspunsuri la întrebări frecvente.


Resurse similare:
Alte resurse:

Toate resursele din categoria: Îndrumare fiscală

Lasă un comentariu