Știați că pe parcursul acestui an mai multe modificări la înființarea firmelor au fost publicate în lege? Întradevăr, anul 2020 a adus o serie de schimbări la formalitățile legale pe care trebuie să le îndeplinim dacă dorim să înființăm o firmă, în special când vorbim de o societate cu răspundere limitată (SRL).

De la înlăturarea obligației de a avea acordul vecinilor atunci când dorim să deschidem o firmă cu sediul social la adresa de apartament, la renunțarea la capitalul social minim obligatoriu de 200 lei, anul acesta au apărut o serie de modificări la înființarea firmelor. Acestea au reușit să debirocratizeze procesul în privința unor formalități des întâlnite, dar cu puțină relevanță în practică.

Vă explicăm mai jos, pe rând, care au fost cele mai importante modificări la înființarea firmelor în 2020:

1. Nu mai este necesar acordul vecinilor la înființarea unei firme, însă doar dacă în apartament nu se desfășoară activitate

Probabil că cea mai importantă dintre modificările la înființarea firmelor care au avut loc anul acesta este înlăturarea parțială a obligației de a obține acordul vecinilor la deschiderea unei firme – prin Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 (și intrată în vigoare la 5 iulie 2020).

Spuneam că e vorba de o înlăturare parțială, pentru că scutirea se aplică exclusiv pentru cei care nu desfășoară activitate la sediul social al firmei, adică în apartament. Însă chiar și așa, schimbarea a avut, totuși, un impact puternic. Există un număr semnificativ de persoane care doar își înregistrează o firmă în apartament, fără a și desfășura activitatea propriu-zisă acolo. Astfel, de acum, înființarea unei firme este și mai ușoară pentru asemenea persoane. Până în data de 5 iulie 2020, în schimb, era obligatoriu acordul vecinilor, chiar dacă în apartament nimeni nu desfășura activitate economică.

În același timp, formalitățile nu au dispărut complet. În situații în care cineva vrea să înființeze o firmă în apartament, fără să desfășoare activitate, are nevoie, totuși, de o declarație pe propria răspundere, din partea administratorului (sau a administratorilor, dacă sunt mai mulți) societății. Din declarație trebuie să reiasă faptul că, la acea adresă, nu se desfășoară activitate.

În rest, lucrurile au rămas la fel pentru cei care își deschid o firmă în apartament și vor să-și desfășoare activitatea acolo – vor avea nevoie de acordul vecinilor, care va fi anexat unui aviz al asociației de proprietari (mai exact, al comitetului executiv) pentru schimbarea destinației locuinței (sau, după caz, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință).

2. Nu mai există o limitare a numărului de firme ce pot fi înregistrate la o singură adresă, în funcție de numărul de camere

Până să intre în vigoare Legea nr. 102/2020 (menționată mai sus), nu puteau funcționa mai multe firme într-un apartament decât numărul de camere de acolo. În condițiile în care, după cum deja am menționat, există un număr ridicat de persoane ce înregistrează o firmă într-un apartament nu cu scopul de a desfășura activitate propriu-zisă acolo, ci exclusiv ca o formalitate, ar fi fost ilogică păstrarea limitării în funcție de numărul de camere.

Spre deosebire de înlăturarea obligației de obținere a acordului vecinilor la înființarea unei firme într-un apartament, în cazul înlăturării limitării numărului de firme ce pot funcționa într-un apartament nu se face nicio diferență între ipoteza în care există sau nu activitate desfășurată la sediul respectiv.

3. Tot prin Legea nr. 102/2020 a fost înlăturată interdicția ca o persoană să fie asociat unic în mai mult de un SRL

Până în 5 iulie 2020 (data intrării în vigoare a legii de modificare), nimeni nu putea să fie asociat unic în mai mult de un SRL. În caz contrar, orice persoană interesată sau Ministerul Finanțelor Publice putea să ceară dizolvarea unei societăți constituite cu încălcarea interdicției de mai sus.

Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 102/2020, orice persoană este liberă să fie asociat unic în mai mult de un singur SRL, pentru că interdicția de mai sus a fost abrogată. În plus, noile modificări la înființarea firmelor permit ca un SRL cu asociat unic să fie, la rândul său, asociat unic într-un alt SRL. Cu alte cuvinte, un asociat unic într-o societate cu răspundere limitată poate controla, indirect, un SRL deținut exclusiv de prima societate.

4. Capitalul social minim de 200 lei la SRL a dispărut – însă acesta nu poate să scadă sub 1 leu

În contextul relațiilor comerciale actuale, 200 lei capital social minim poate părea o sumă infimă și irelevantă. Cu atât mai mult cu cât acea sumă nu era blocată, deci nici măcar nu reprezenta o garanție generală pentru creditori.

În acest context, Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social (…) a înlăturat, din 5 noiembrie 2020, obligația pentru SRL-uri de a avea un capital social minim de 200 lei.

Însă acest lucru nu înseamnă că a dispărut complet capitalul social minim. De fapt, acesta nu poate să scadă sub un leu, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Logica e că Legea societăților (nr. 31/1990) impune, în continuare, obligația pentru asociați să asigure divizarea, în mod egal, a capitalului social.

5. Înmatricularea societății, posibilă și fără depunerea la organul fiscal a unui act privind dreptul de folosință asupra spațiului de sediu

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2020, era obligatoriu, la înființarea unei firme, să fie depus un document la ANAF din care să reiasă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. Ulterior, acel document urma să fie depus și la ONRC.

Începând cu data publicării legii de modificare (5 noiembrie 2020), documentul respectiv se depune doar la ONRC, care, la rândul său, îl va transmite organului fiscal.

Acestea sunt, pe scurt, cele mai importante modificări la înființarea firmelor, apărute în 2020. Rolul principal al acestora este debirocratizarea procesului de înregistrare a unei firme și înlăturarea formalităților care, în practică, nu aveau o importanță fundamentală. În schimb, acestea puteau bloca în mod real procesul de înființare a unei firme.

Ce mai poți citi:
Alte resurse:

Write A Comment