În acest articol explicăm în ce condiții se pot reține din salariul lunar al unui angajat sumele ce reprezintă contravaloarea bunurilor sau serviciilor de care acesta din urmă beneficiază.

Mai exact, detaliem opțiunile pe care le are un angajator, condițiile și riscurile aferente din perspectiva legislației muncii pentru reținerea din salariu a contravalorii diferitelor bunuri sau servicii de care beneficiază un angajat, cum ar fi utilizarea unui autovehicul de serviciu în scop personal, ori contravaloarea combustibilului aferent utilizării, ori alte avantaje în natură, precum utilizarea oricărui bun al societății în interes personal.

Astfel, din perspectivă practică, suma care reprezintă contravaloarea avantajului în natură poate fi reținută din salariul angajatului (fără a mai fi impozitată ca avantaj salarial), întrucât nu există o prevedere specifică în legislație care să împiedice acest lucru.

Din perspectiva legislației muncii însă, este de menționat că prevederile Codului Muncii cu privire la cazurile și condițiile în care angajatorul poate efectua rețineri salariale sunt foarte restrictive, având scopul de a proteja salariații împotriva unor potențiale abuzuri din partea angajatorilor.

Toate resursele din categoria: Salarizare & Legislația muncii

Author

Contributor

Write A Comment