Impozitarea dividendelor în 2019, reguli de bază

Veniturile obținute în urma distribuirii dividendelor au fost supuse de-a lungul timpului diferitelor modificări ce au fost aduse Codului Fiscal. Cea mai importantă dintre acestea a fost reducerea ratei de impozitare de la 16% la 5%. Află toate informațiile necesare despre impozitarea dividendelor  în 2019, ce obligații ai în privința declarării acestora, atât ca societate, cât și ca acționar sau asociat: toate acestea în articolul de mai jos.

Pe scurt, ce sunt dividendele

Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de plata dividendelor în momentul în care deține acțiuni la o societate, fie că este o societate cu răspundere limitată sau o societate pe acțiuni.

Mai exact, dividendele constituie o parte din profitul pe care îl realizează o societate pe parcursul unui exercițiu financiar (e.g. în decursul unui an) și care revine fiecărui acționar sau asociat în acea societate, în mod proporțional cu numărul de acțiuni sau părți sociale pe care le deține în acea societate.

Prin urmare, societățile care pot plăti dividende sunt doar acelea care înregistrează profit la finalul exercițiului financiar, care au o strategie de dezvoltare pe termen lung și care au o evoluție stabilă. Pe de altă parte, chiar dacă înregistrează profit, nu toate societățile acordă dividend. Printre cei care nu se grăbesc să acorde dividende se număra firmele mici, ce sunt la început de drum și acelea care reinvestesc profitul în afacere, cu scopul de a se dezvolta într-un ritm mai alert.

Reguli de bază în impozitarea dividendelor pentru anul 2019

  • Conform legislației fiscale în vigoare, dividendele reprezintă venit impozabil, astfel, pentru orice plată de dividend există obligația de declarare a acestora către fisc. În cazul dividendelor plătite de către societăți românești, obligația de declarare revine însă societății care plătește dividendul și nu beneficiarului de venit. De asemenea, impozitul de 5% din dividendul brut se reține și se plătește la bugetul de stat tot de către firma plătitoare.
  • Termenul, atât pentru declararea, cât și pentru plata impozitului, este data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite dividendele către acționari sau asociați.
  • În plus față de impozitul pe venit, în urma modificărilor legislative ce au avut loc de la 1 ianuarie 2018, beneficiarii persoane fizice care realizează venituri din dividende au obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru aceste venituri, în procent de 10%.
  • Partea bună este că această contribuție se declară și se plătește doar dacă venitul total realizat din surse altele decât salariul (i.e. dividende, venituri din transferul acțiunilor, venituri din chirii, etc.) atinge plafonul de 12 salarii minime brute pe economie pe perioada unui an fiscal. Spre exemplu, pentru anul 2019 acest plafon este stabilit la nivelul sumei de 24.960 LEI (adică 12 x 2,080 LEI, care este venitul salarial minim la nivel de economie pentru anul 2019).
  • În situația în care venitul total realizat din surse de venit altele decât salariul nu atinge acest plafon în decursul unui an fiscal, CASS-ul nu se datorează; și mai important este că această contribuție se calculează la baza plafonată de 12 salarii minime. Mai exact, chiar dacă pe parcursul unui an fiscal cineva realizează venituri care depășesc cu mult plafonul de 12 salarii minime brute, acea persoană va plati CASS calculat la baza de 12 salarii minime și nu la venitul realizat. Deci pentru anul 2019 contribuția va fi plafonată la suma de 2,496 LEI.
  • Declararea în scopul plății CASS se realizează de către persoana fizică beneficară prin intermediul declarației unice; de asemenea, în aceeași declarație se declară și venitul estimat a se realiza în timpul anului curent (cel în care se realizează depunerea declarației), în situația în care beneficiarul urmează să realizeze venituri supuse impozitării.

Modificări survenite în impozitarea dividendelor și așteptări pentru viitor

Așa cum am spus și mai sus, pe parcursul anilor trecuți schimbările legislative au atins și palierul dividendelor. Impozitarea dividendelor s-a modificat în mod substanțial începând cu anul 2018, cea mai importantă modificare fiind faptul că persoanelor fizice le revine datoria de a plăti contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS). După cum am explicat, această contribuție este stabilită în baza declarației unice depuse de beneficiarul de venit după finalul anului fiscal în care au fost realizate dividendele. Termenul actual pentru depunerea declarației unice este de 15 martie a anului calendaristic următor.

Spre deosebire de perioada dinainte de 1 ianuarie 2018, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează de către persoana fizică beneficiară chiar dacă are și statutul de salariat în baza căruia plătește deja această contribuție.

Deși se vorbește de câțiva ani de eliminarea cotei preferențiale de 5% pentru veniturile din dividende, în anul 2019 aceasta a rămas tot la nivelul de 5%. Acest nivel de impozit este unul foarte competitiv în rândul țărilor din regiune și reprezintă un element de atracție pentru investitori.

Impozitarea dividendelor plătite din străinătate

Un aspect important în cazul dividendelor plătite din străinătate îl constituie aplicarea în mod corect a convențiilor pentru evitarea dublei impuneri pe care România le-a semnat cu alte state. În general, în situațiile în care, conform convenției aplicabile, venitul din dividend este impozitat în statul-sursă, atunci România, în calitate de stat de rezidență al persoanei fizice beneficiare are obligația să recunoască impozitul deja reținut de celălalt stat și să-l deducă din suma de impozit datorată în România.

Dividendele plătite din străinătate se supun aceluiași tratament fiscal (5% impozit pe venit plus CASS 10% datorat la baza anuală plafonată), diferența constituind-o aplicarea convenției pentru evitarea dublei impuneri, acolo unde este cazul, și modalitatea de declarare. Mai exact, în cazul dividendelor plătite din străinătate cel care le distribuie nefiind rezident în România, nu se aplică obligația de reținere, declarare și plată la sursă în scopul impozitului pe venit.

În aceste situații obligația de declarare și plată a impozitului pe venit revine în totalitate beneficiarului. Prin urmare, beneficiarii persoane fizice au obligația atât cu privire la declararea și plata impozitului (5%), cât și cu privire la declararea și plata de CASS. Declararea și plata taxelor pentru dividendele primate din străinătate se efectuează tot anual și tot prin intermediul declarației unice.

Până la momentul introducerii declarației unice acest lucru se realiza prin completarea formularului 201; în prezent se realizează prin declarația unică, pe care contribuabilul trebuie să o depună până la data de 15 martie a fiecărui an.

Alte aspecte importante

Ca regulă de bază, conform legii societăților în vigoare (Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată) dividendele se împart doar persoanelor fizice sau juridice care au calitate de asociat sau acționar în cadrul unei societăți și pot fi atât sub formă de numerar, acțiuni sau, deși mai rar întâlnit, sub formă de bunuri.

Distribuirea de dividende nu este obligatorie, iar aceasta reprezintă decizia consiliului de administrare sau adunării generale a asociaților a societății respective, după caz.

Mai este important de știut că, dacă în trecut societățile comerciale putea distribui dividende doar la finalul exercițiului financiar annual, începând cu 15 iulie 2018, când guvernul a modificat Legea Societăților, plata de dividend se poate efectua și trimestrial. Prin urmare, asociații sau acționarii nu mai sunt nevoiți să aștepte până la sfârșitul anului pentru încasarea cotei parte din profitul firmei, ci pot face acest lucru după încheierea fiecărui trimestru.

Dorești să contribui cu informații utile privind acest articol? Lasă un comentariu mai jos.

Florin Stoicescu

Consultant fiscal și juridic


Resurse similare:

Lasă un comentariu

Doriți să vă abonați la articolele noastre de îndrumare fiscală?

Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru.

S-a produs o eroare. Te rugăm să încerci din nou..

Expat-Center Romania va utiliza datele tale doar în scopuri informative prin newsletter-ul nostru.