imigrare pentru romania

Ghid de Imigrare pentru România

Cel mai bun ghid de imigrare pentru România, care vă oferă o înţelegere de bază în jurul procedurilor de imigrare din România. Aflați informații despre vize, permise de ședere și procedurile aferente obținerii acestora.

Acest ghid de imigrare oferă informaţii de natură generală, care nu pot fi aplicabile tuturor situaţiilor posibile. Prin urmare, pentru îndrumări specifice legate de cazul dumneavoastră, vă sfătuim să ne contactaţi.

Să începem cu lucrurile de bază

O viză este un autocolant de format standard care se aplică în paşaport (pe una din paginile paşaportului). O viză de călătorie pentru România conferă titularului dreptul de a intra şi de a rămâne în România pentru o perioadă sau perioade de cel mult 90 de zile. Tipurile de vize care pot fi extinse dincolo de limita de 90 zile sunt doar vizele de lungă ședere (tip D).

Un aviz de muncă (sau permis de muncă) este un document oficial emis de autorităţile române de imigrare (Inspectoratul General pentru Imigrări), care oferă titularului dreptul de a desfăşura activităţi salariale pe teritoriul României. Un aviz de muncă românesc trebuie solicitat de către angajatorul cetățeanului străin şi este în general valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Un document similar unui card de identitate eliberat cetăţenilor străini, oferindu-le dreptul legal de a locui în România pentru mai mult de 90 de zile permise în cadrul vizei de călătorie. Permisele de ședere sunt emise de Inspectoratul General pentru Imigrări şi pot fi valabile pentru o perioadă de până la 5 ani, în funcţie de scopul șederii.

Permisul de ședere permanentă are de regulă o perioadă de valabilitate mai îndelungată decât un permis de ședere normal și este eliberat cetăţenilor străini care îndeplinesc anumite condiţii specifice. Condiţia principală pentru obținerea unui permis de ședere permanentă este de a avea deja o perioadă de ședere legală în România de cel puţin 5 ani.

Vize de călătorie

Străinii de anumite naţionalităţi au obligația solicitării unei vize de intrare în țară dacă doresc să călătorească în România. Prin urmare, înainte de a călători în România, este foarte important să se verifice cerinţele de viză pentru România, altfel intrarea în ţară a cetățeanului străin ar putea fi refuzată. Lista țărilor ai căror cetățeni au obligația să solicite viza de călătorie înainte de a veni în România poate fi găsită aici.

O viză de scurtă ședere poate fi valabilă pentru o perioadă maximă de 90 zile de şedere într-un termen de 6 luni consecutive. Viza de scurtă ședere (tip C) poate fi solicitată pentru următoarele scopuri: turism, vizită privată, afaceri, activități sportive, activități culturale și științifice, misiuni guvernamentale, etc. Pentru vizele de scurtă ședere nu se poate extinde perioada de valabilitate. Prin urmare, dacă intenţionaţi să vă extindeţi şederea în România printr-un permis de ședere, este recomandată obținerea în prealabil a unei vize de lungă ședere.

O viză de lungă ședere poate fi valabilă pentru o perioadă maximă de 90 zile de şedere într-un termen de 6 luni consecutive. Cu toate acestea, perioada de şedere poate fi extinsă prin solicitarea unui permis de ședere. Cererea pentru emiterea unui permis de ședere se depune la Inspectoratul General pentru Imigrări după ce cetățeanul străin ajunge în România. Cererile de permis de ședere necesită prezenţa solicitantului în momentul depunerii dosarului. Viza de lungă ședere (tip D) poate fi solicitată pentru următoarele scopuri: muncă, studii, activități economice, reîntregirea familiei, activități profesionale, scopuri umanitare sau religioase, etc.

Vizele de tranzit (tipurile A sau B) permit intrarea pe teritoriul României numai în scopul tranzitului. Acestea pot fi acordate în scopul tranzitului aeroportuar sau de frontieră, şi sunt valabile pentru maxim 5 zile.

Solicitările pentru orice tip de viză se depun la ambasadele, consulatele sau misiunile României din ţara de reşedinţă a solicitantului (vă rugăm să găsiţi aici o listă actualizată). Vizele de lungă ședere pot fi acordate numai dacă consulatul primește aprobarea prealabilă a Inspectoratului General pentru Imigrari. Numai prin excepţii speciale, vizele de tranzit sau vizele de scurtă ședere pot fi emise şi de către ofiţerii de control de frontieră români.

Articole de interes:

Tipurile avizelor de muncă

În baza acestui tip de permis de muncă o persoană străină poate fi angajată direct de către un angajator român, în baza unui contract individual de muncă. Avizul de muncă pentru angajare locală este un document care poate fi solicitat doar de angajatorul român. Individul nu poate solicita avizul de muncă de unul singur.

Acest tip de aviz este în general valabil pentru aceeași perioadă pentru care este valabil contractul individual de muncă al străinului angajat. Conform regulilor de imigrare pentru România, acest tip de aviz oferă cetățeanului străin dreptul de a obține permis de ședere pentru România pe o perioadă minimă de 12 luni. Permisul de ședere prelungește dreptul de ședere al străinului în România atâta timp cât avizul de muncă este valabil și contractul de muncă este în vigoare.

Salariul minim lunar care trebuie plătit salariatului străin în baza permisului de muncă standard este salariul minim pe economie, după cum urmează:

pentru anul 2019: 2.080 LEI/lună
pentru anul 2020: 2.230 LEI/lună

La fel ca permisul de muncă pe procedura standard (a se vedea mai sus), avizul de muncă pentru angajații înalt-calificați este aplicabil tot pentru situația unei angajări locale – atunci când străinul se dorește a fi încadrat cu contract individual de muncă la un angajator român. Diferența față de avizul standard este că, în baza permisului de muncă pentru înalt-calificați cetățeanul străin trebuie să aibă studii superioare (diplomă universitară) și trebuie să fie încadrat pe un salariu mai mare. Mai exact, salariul lunar trebuie să fie egal cu cel puțin 2 salarii medii brute pe economie.

Pentru anul 2020, câștigul salarial mediu brut a fost stabilit la 5.429 lei/lună. Prin urmare, salariul de încadrare minim lunar pentru un cetățean străin înalt calificat este de 10.858 lei.

În baza acestui tip de permis de muncă, cetățeanul străin poate solicita un permis de rezidență pentru România cu o valabilitate de 24 de luni. Permisul de rezidență poate fi prelungit atât timp cât avizul de muncă este valabil și contractul individual de muncă este în vigoare.

Acest tip de aviz de muncă este aplicabil special pentru situațiile de detașări internaționale ale salariaților străini la angajatori din România. Mai exact, în baza unei astfel de structuri contractuale, cetățeanul străin va rămâne incadrat cu contract de muncă la angajatorul său străin și va fi detașat să își desfășoare activitățile pe o perioadă temporară în beneficiul unui angajator român.

Permisul de muncă pentru salariați detașați este valabil pentru o perioadă de maxim 12 luni pe parcursul a 5 ani consecutivi, după care nu mai poate fi prelungit. Astfel, conform legislației de imigrare pentru România, o detașare internațională a unui cetățean din afara spațiului UE este limitată la o perioadă maximă de 1 an pe parcursul a 5 ani consecutivi.

Permise de ședere temporară (pentru cetățeni din afara spațiului UE)

În funcție de scopul șederii în România și de îndeplinirea condițiilor obligatorii, autoritățile române pot elibera permise de ședere de următoarele tipuri:

Un permis de ședere de tip standard poate fi eliberat unui cetățean străin (din afara spațiului UE) în baza îndeplinirii condițiilor aplicabile pentru un scop specific de ședere în România. Permisul poate fi acordat după obținerea unei vize de lungă durată – tip D (vă rugăm să consultați informațiile de mai sus referitor la vizele pe termen lung).

Prin urmare, condițiile specifice aplicabile tipului de viză solicitată trebuie îndeplinite încă dinainte de solicitarea permisului de ședere – de ex. dacă scopul șederii străinului în România este îndeplinirea unor activități de voluntariat, acesta trebuie să îndeplinească condițiile aplicabile pentru obținerea dreptului de ședere în România în acest scop specific.

Acest tip de permis de ședere este eliberat de regulă într-un termen de aproximativ 30 până la 45 de zile de la data depunerii solicitării. Permisul este valabil pentru perioade de până în 12 luni.

Permisul unic pentru România este aplicabil cetățenilor străini (din afara spațiului UE) al căror scop de ședere în România este angajarea locală la un angajator român sau detașarea internațională de la un angajator străin (pe perioadă limitată). De regulă, acest tip de permis poate fi eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, după ce cetățeanul străin obține viza de lungă ședere pentru angajare sau pentru detașare (tip D). Unele excepții de la obținerea vizei pe termen lung pentru România se aplică cetățenilor anumitor țări, precum: SUA, Canada, Australia, etc.

Acest tip de permis se eliberează în general într-un termen de aproximativ 30 – 45 de zile de la depunerea solicitării și poate fi valabil pentru o perioadă de până la 12 luni. El poate fi extins ulterior, dacă condițiile aplicabile sunt încă îndeplinite.

Răspunsuri la întrebări frecvente

România este stat membru al Uniunii Europene?

Da, România este stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007.

România face parte din spațiul Schengen?

Nu, România încă nu face parte din spațiul Schengen. Cu toate acestea, regulile de imigrare pentru România sunt similare cu cele aplicate de țările membre ale spațiului Schengen.

Un cetățean străin are nevoie de o viză de călătorie în pașaport pentru intrarea și șederea în România?

Dacă străinul este cetăţean al oricărui stat membru UE, nu este necesar să obțină o viză pentru intrarea şi şederea în România pe termen scurt (maxim 90 zile). Dacă este cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene, în funcţie de cetăţenie este posibil să fie necesară obținerea unei vize în paşaport înainte de a călători în România. Pentru a verifica dacă este necesară viza de călătorie, vă rugăm să verificaţi lista oficială actualizată de Ministerul Afacerilor Externe: Lista țărilor ai căror cetățeni trebuie să dețină viză valabilă pentru călătoria în România.

Pentru un cetățean al unui stat pentru care este necesară viza de călătorie, cum se poate obține viza în pașaport?

Vizele de călătorie sunt în general emise de consulatele, ambasadele sau misiunile României din străinătate care se ocupă de procedurile privind imigrarea. Dacă cetățeanul străin dorește să solicite o viză de călătorie românească, trebuie să se adreseze consulatului României din ţara de reşedinţă. Adresaţi-vă consulatului pentru lista de documente necesare, pentru tipul de viză solicitată. Dacă nu există niciun consulat românesc în ţara de reședință a cetățeanului străin, va trebui să contacteze consulatul României dintr-una din ţările vecine. Regăsiți mai jos lista consulatelor României și a misiunilor diplomatice din străinătate.

Cetățeanul străin deține în pașaport o viză emisă de un stat membru Schengen. O poate folosi pentru a călători în România?

Da, poate călători în România dacă deține o viză Schengen valabilă în paşaport (cu două sau mai multe intrări). Sau dacă deține un permis de ședere valabil pentru orice stat membru al spațiului Schengen.

Dacă pentru un cetățean străin nu există obligativitatea obținerii unei vize de călătorie, există alte formalități de îndeplinit înainte de a călători în țară?

Nu există alte cerințe. Cetățeanul străin poate călători în România pentru o perioadă/perioade de cel mult 90 de zile. Desigur, în funcţie de scopul călătoriei, poliţia de frontieră poate avea motive să îi adreseze diferite întrebări sau să solicite documente care dovedesc scopul sau perioada şederii în România.

Cum se poate muta un cetățean străin în România?

Există multe scopuri pentru care un cetățean străin poate alege să locuiască în România pe termen lung. Unele dintre ele sunt: încadrarea în muncă (ca angajat sau detașat la o companie românească), studii, activități economice sau activități sportive. În funcţie de scopul specific al şederii cetățeanului străin în România, se aplică cerinţe şi proceduri legale diferite. De exemplu, dacă cetățeanul străin dorește să inițieze discuţii pentru o ofertă de angajare cu o companie românească, trebuie să ştie că poate fi necesară obținerea unui aviz de muncă (dacă este cetăţean al unei ţări din afara spațiului Uniunii Europene). Solicitarea avizului de muncă trebuie efectuată de către viitorul angajator al cetățeanului străin. Este interzisă prin lege desfășurarea de activităţi salariale în România de către cetățenii străini până când nu se eliberează avizul de muncă de către autorităţi.

Cât timp durează obținerea unui aviz de muncă pentru România?

Obținerea avizului de muncă depinde foarte mult de situaţia specifică a cetățeanului străin, cât și a angajatorului. Termenul oficial pentru a avea avizul de muncă eliberat de autorităţi este de 30 de zile de la data la care angajatorul depune solicitarea.

Cu toate acestea, pentru a putea depune solicitarea pentru aviz de muncă, cetățeanul străin împreună cu angajatorul trebuie să îndeplinească câteva proceduri obligatorii în prealabil. Astfel de proceduri pot fi: recunoaşterea diplomei de studii, dovada privind indisponibilitatea candidaţilor români sau din alte state membre ale UE pentru aceeaşi poziţie, etc. Prin urmare, de la momentul iniţierii procedurii de obținere a avizului de muncă până la emiterea acestuia poate dura o perioadă de la 60 până la 90 de zile, sau uneori chiar mai mult.

Un cetățean al unei țări terțe (din afara UE) a obținut permisul de ședere românesc. Pot membrii familiei sale să i se alăture în România?

Dacă un cetățean străin deține un permis de şedere temporar sau pe termen lung, acesta poate solicita aprobarea în scopul reîntregirii familiei. Cererea pentru aprobare trebuie depusă la Inspectoratul General pentru Imigrări. Mai exact, cetățeanul străin trebuie să înainteze o cerere, însoţită de documentaţia relevantă (ex: dovada locuinţei în România, certificatul de căsătorie sau naștere pentru membrul de familie, etc.). Prin acest demers, în calitate de sponsor, va solicita aprobarea vizelor de lungă ședere pentru membrii familiei.

După depunerea solicitării va trebui să aştepte aprobarea autorităţilor, care poate dura până la 90 de zile. Aprobarea va fi emisă în scris. Ulterior, în baza aprobării emise, membrii familiei cetățeanului străin vor solicita vizele de lungă ședere la consulatul României din ţara lor de reședință. Pentru o listă a consulatelor române din străinătate vă rugăm să verificaţi link-ul următor: Consulate şi ambasade româneşti în străinătate.

Ghidul de imigrare pentru România a fost actualizat la: 30 iunie 2021.

Vă încurajăm să verificați constant această pagină, deoarece ghidul va continua să fie actualizat cu informaţii utile.

Resurse similare:

Write A Comment