ghid fiscal

Ghid Fiscal

Utilizați cel mai bun ghid fiscal pentru România. Aflați informaţii utile cu privire la regulile fiscale de bază aplicabile la zi, în temeiul legislaţiei românești.

Acest ghid fiscal oferă o înţelegere de bază în jurul regulilor de impozitare principale româneşti. Ghidul nostru vă oferă informaţii de natură generală, care nu pot fi aplicabile tuturor situaţiilor posibile din practică. Prin urmare, pentru îndrumări specifice legate de cazul dumneavoastră, vă sfătuim să ne contactaţi.

Impozitarea persoanelor fizice

1. Persoanele rezidente fiscal în Romania (pentru orice tip de venit, din orice sursă). O persoană fizică este rezident fiscal al României dacă îndeplineşte cel puţin una din următoarele condiţii:

 • are domiciliul înregistrat în România;
 • centrul intereselor sale vitale este situat in România;
 • locuiește în România pentru mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive.

2. Persoanele fizice nerezidente fiscal, care exercită o activitate de natură independentă prin intermediul unui sediu permanent înregistrat în România;

3. Persoanele fizice nerezidente fiscal, pentru veniturile obţinute din activităţi salariale desfăşurate în România;

4. Persoanele fizice nerezidente fiscal, care obțin alte venituri din România, doar pentru veniturile obținute din Romania.

Tipul de impozitRata de impunereDetalii
Impozit pe venit10%Aplicat la baza impozabilă, după deducerea contribuțiilor sociale datorate de salariat.
Contribuţia de asigurări sociale (CAS)25% (baza neplafonată)Contribuție datorată de salariat, deductibilă în scopul calculării impozitului pe venit.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)10% (baza neplafonată)Contribuție datorată de salariat, deductibilă în scopul calculării impozitului pe venit.
Contribuţia asiguratorie de muncă (CAM)2,25% (baza neplafonată)Contribuție datorată de angajator.

Deducerea personală: disponibilă numai pentru salariile brute de până la 3.600 lei/lună, poate fi între 15 și 1.310 lei/lună, în funcţie de nivelul de salarizare şi de numărul de persoane avute în întreținere.

Salariul lunar brut5.000 Lei
CAS (25%)1.250 Lei
CASS (10%)500 Lei
Total contribuții salariat1.750 Lei
Baza impozabilă3.250 Lei
Impozit pe venit (10%)325 Lei
Salariul net de plată2.925 Lei
Contribuție angajator (CAM) 2.25%112,5 Lei
Total cost angajator5.112,5 LEI

Pentru calcule mai detaliate și estimări de bugete salariale pentru firma ta, poți utiliza calculatoarele noastre salariale: Calculează taxele salariale ușor și rapid.

Tipul de impozitRata de impunereDetalii
Impozit pe venit10%Aplicat la baza impozabilă, determinată prin deducerea cheltuielilor afacerii.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)10% (baza plafonată)Se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). Se calculează la acest plafon.
Contribuţia de asigurări sociale (CAS)25% (baza plafonată)Se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). Se calculează la acest plafon.

CASS și CAS se datorează pentru venitul din activități independente, chiar dacă persoana fizică plătește cele două contribuții obligatorii în calitate de salariat.

Metoda de impozitare: venitul brut realizat minus cheltuielile deductibile realizate în scopul afacerii. Pentru anumite tipuri de activităţi independente (anumite CAEN-uri) se poate aplica impozitarea pe baza normelor anuale de venit.

Tipul de venitTipul de impozitRata de impunereDetalii
Câştiguri din transferul titlurilor de valoareImpozit pe venit

CASS
10%

10%
CASS se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). Contribuția se calculează la acest plafon.
DividendeImpozit pe venit

CASS
5%

10%
CASS se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). Contribuția se calculează la acest plafon.
DobânziImpozit pe venit

CASS
10%

10%
CASS se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). Contribuția se calculează la acest plafon.
Tipul de impozitRata de impunereDetalii
Impozit pe venit10%Aplicat la baza impozabilă, determinată prin deducerea cheltuielilor forfetare (40% din venitul brut).
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)10% (baza plafonată)Se datorează doar dacă venitul net impozabil este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe economie (26.760 Lei, pentru anul 2020). CASS se calculează la acest plafon.
Tipul de impozitRata de impunereDetalii
Impozit pe venit3%Aplicat la baza impozabilă, determinată prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Scutiri de la impozitare:

 • orice transfer prin donaţie între rude până la gradul 3, precum şi între soţi;
 • la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului (construcție de orice fel sau teren) prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor speciale;
 • orice transfer în cazul în care valoarea bunurilor imobile este mai mică de 450.000 LEI.

Venitul din transferul proprietăților imobiliare nu este subiect de contribuții sociale.

Impozit pe venit: 10%

Obligație de reţinere la sursă, dacă plătitorul este rezident român.

Baza impozabilă este venitul brut realizat, minus o sumă fixă neimpozabilă de 600 LEI/fiecare premiu.

Veniturile din premii nu sunt supuse contribuțiilor sociale.

Impozit pe venit:

 • 1% pentru veniturile între 1 şi 66.750 LEI inclusiv;
 • 16% pentru veniturile între 66.751 şi 445.000 LEI inclusiv;
 • 25% pentru venitul care depăşeşte suma de 445.000 LEI.

Baza impozabilă este venitul brut obținut de la plătitorul de venit, supus impozitării progresive conform regulilor descrise mai sus.

Calculatoare fiscale:

Impozitarea persoanelor juridice

1. Persoanele juridice rezidente în Româniapentru venitul global – adică orice tip de venit, realizat din orice sursă – cu aplicabilitatea tratatelor pentru evitarea dublei impuneri, dacă este cazul.

O persoană juridică este rezidentă fiscal în România dacă:

 • este înființată în temeiul legislației române

sau

 • locul de exercitare a conducerii efective este situat în România.

2. Persoanele juridice nerezidente în România, doar pentru veniturile de sursă română.

*Cifra de afaceri anuală depășește 1 mil EUR.

Baza fiscală se determină ca diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile în scopul afacerii, redusă de veniturile neimpozabile și crescută cu cheltuielile nedeductibile. Regula generală de deductibilitate a cheltuielilor prevede că aestea sunt deductibile numai dacă sunt efectuate în scopul economic al afacerii.

Rata de impozitare a profitului: 16%

Perioada fiscală: anul calendaristic, cu excepţia cazului în care a fost exercitată opțiunea aplicării unui exerciţiu financiar diferit, pentru a corespunde reglementărilor contabile aplicabile societății.

**Cifra de afaceri nu depășește 1 mil EUR.

Ratele de impozitare:

 • 1% din venituri, pentru persoanele juridice care au cel puţin 1 angajat;
 • 3% din venituri, pentru persoanele juridice fără angajaţi.

Perioada fiscală: anul calendaristic.

Depunerea declarațiilor și plata impozitului se efectuează trimestrial, până în ziua de 25 a lunii următoare sfârșitului fiecărui trimestru.

Pentru persoanele juridice supuse impozitului pe profit, depunerea declarației pentru anul încheiat și plata impozitului se datorează până la data de 25 martie a anului următor (pentru întregul an precedent).

TVA (Taxa pe Valoare Adăugată)

Conform regulii generale din legislația fiscală românească, TVA se aplică oricărei livrări de bunuri sau servicii prestate în schimbul banilor.

Înainte de începerea oricărei activități economice care implică tranzacții supuse TVA / scutite de TVA, orice persoană juridică (care are sediul în România sau are o bază fixă înregistrată în România) are obligația să se înregistreze în scop de TVA la autoritățile fiscale române (ANAF).

Rata standard pentru TVA în România este de 19%, aplicându-se în același timp rate reduse pentru anumite tipuri de tranzacții:

 • 9% pentru: produse farmaceutice sau anumite echipamente medicale, cazare la hotel, servicii de restaurant și catering (mai puțin pentru băuturi alcoolice), produse agricole etc.;
 • 5% pentru: cărți școlare, ziare, reviste, servicii hoteliere, intrări la muzee, grădini zoologice, cinematografe și orice evenimente culturale, locuințe sociale, utilizarea terenurilor sau sălilor de sport, etc.

Stimulente fiscale

Salariații care lucrează pentru angajatori care prestează servicii de dezvoltare software pot beneficia de scutire de impozit pe venit (10%). Scutirea de impozit pentru salariații din industria de dezvoltare software este reglementată de legislația specifică. Ordinul care reglementează acordarea acestui stimulent prevede un set de condiții cumulative care trebuie îndeplinite, dintre care cele mai importante ar fi:

 • angajatorul trebuie să fie înregistrat la Registrul Comerțului pentru activități economice care includ dezvoltarea de software
 • salariatul trebuie să facă parte dintr-un departament IT care să contribuie la activitățile de dezvoltare soft și trebuie să fie încadrat pe unul dintre posturile de muncă menționate de lege, cum ar fi: programator, administrator de baze de date, inginer de sistem, analist etc.
 • societatea trebuie să înregistreze un venit anual minim de 10.000 EUR pentru fiecare angajat pentru care se aplică scutirea de impozit.

Scutirea de impozit pe salariu poate fi aplicată doar de angajator, în statul de plată și în declarația salarială lunară.

Salariații care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, așa cum sunt definite în legislația specifică românească, pot fi scutiți de impozitul pe venit pentru salariul lunar (10%).

Scutirea poate fi aplicată numai pentru veniturile din salarii care pot fi alocate activităților de cercetare și dezvoltare. Anumite condiții trebuie îndeplinite cumulativ, așa cum sunt aplicate prin lege specifică. Cea mai importantă condiție este desfășurarea de activități cu caracter autentic de cercetare și dezvoltare.

Convenții fiscale semnate de România

România a semnat un număr mare de convenții pentru evitarea dublei impuneri cu alte țări. Astăzi, un număr de aproximativ 87 de astfel de convenții sau tratate pot fi aplicate cu aceste state pentru a evita dubla impozitare a veniturilor sau a capitalului.
Puteți găsi unele dintre tratatele fiscale pe site-ul nostru aici: Convenții pentru evitarea dublei impuneri semnate de România. Dacă există o convenție pe care nu o puteți găsi, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail și vom fi bucuroși să vă ajutăm.

Ghid fiscal actualizat la: 1 ianuarie 2021

Vă încurajăm să verificați constant această pagină, deoarece Ghidul Fiscal va continua să fie actualizat cu informaţii utile.


Alte resurse utile:

Lasă un comentariu