GHID FISCAL

Acesta este un scurt ghid fiscal pentru România, care prezintă informaţii succinte privind regulile fiscale de bază aplicabile pentru anul 2019 în temeiul legislaţiei românești.

Ghidul fiscal de mai jos oferă o înţelegere de bază în jurul regulilor de impozitare principale româneşti. Acesta oferă informaţii de natură generală, care nu pot fi aplicabile tuturor situaţiilor posibile din practică. Prin urmare, pentru îndrumări specifice legate de cazul dumneavoastră, vă sfătuim să ne contactaţi.


Impozitarea persoanelor fizice

Cine are obligația plății impozitului pe venit în România?

1. Persoanele rezidente fiscal în Romania (pentru orice tip de venit, din orice sursă). O persoană fizică este rezident fiscal al României dacă îndeplineşte cel puţin una din următoarele condiţii:

– are domiciliul înregistrat în România

– centrul intereselor sale vitale este situat in România

– locuiește în România pentru mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive.

2. Persoanele fizice nerezidente fiscal, care exercită o activitate de natură independentă prin intermediul unui sediu permanent înregistrat în România;

3. Persoanele fizice nerezidente fiscal, pentru veniturile obţinute din activităţi salariale desfăşurate în România;

4. Persoanele fizice nerezidente fiscal, care obțin alte venituri din România, doar pentru veniturile obținute din Romania.


Ratele de impozitare a venitului salarial

Impozit pe venit: 10%

aplicat la baza impozabilă, după deducerea contribuțiilor sociale datorate de salariat.

Contribuţiile sociale datorate de salariat:

contribuţia la fondul de pensii (CAS): 25% (neplafonată)

contribuţia la fondul de sănătate (CASS): 10% (neplafonată)

Contribuţia socială datorată de angajator:

contribuţia asiguratorie de muncă: 2,25% (neplafonată)

Contribuţiile sociale datorate de angajat sunt deductibile în scopul calculării impozitului pe venit.

Deducerea personală: disponibilă numai pentru salariile brute de până la 3.000 lei/lună, poate fi între 300 – 800 lei/lună, în funcţie de nivelul de salarizare şi de numărul de persoane avute în întreținere.

Redăm aici un exemplu simplu de calcul salarial:

Salariul lunar brut: 5,000 LEI

Contribuții sociale deductibile:

Fond de pensii (CAS) 25%: 1,250 LEI (nu se aplică plafon)

Fond de sănătate (CASS) 10%: 500 LEI (nu se aplică plafon)

Total contribuții salariat: 1,750 LEI

Baza impozabilă: 3,250 LEI (subiect al impozitului pe venit)

Impozit pe venit 10%: 325 LEI

Salariul net de plată: 2,925 LEI

Contribuție angajator (contribuția asiguratorie de muncă) 2.25%: 112.5 LEI

Total cost angajator: 5,112.5 LEI


Veniturile din activităţi de natură independentă

Impozit pe venit: 10%

Contribuția la fondul de sănătate (CASS): 10%

  • anumite excepții sunt aplicabile
  • baza impozabilă poate fi aleasă, dar nu poate fi mai mică de 2.080 LEI/lună

Contribuţia la fondul de pensii (CAS): 25%

  • anumite excepții sunt aplicabile
  • baza impozabilă poate fi aleasă, dar nu poate fi mai mică de 2.080 LEI/lună

Metoda de impozitarevenitul brut realizat minus cheltuielile deductibile realizate în scopul afacerii. Pentru anumite tipuri de activităţi independente se poate aplica impozitarea pe baza normelor anuale de venit.


Venituri din investiții
(câştiguri din vânzarea titlurilor de valoare, dividende, venituri din dobânzi)

Impozit pe venit: 10%

5% pentru venituri din dividende

Contribuția la fondul de sănătate (CASS): 10%

  • anumite excepții sunt aplicabile

Venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirie)

Impozit pe venit: 10%

Contribuția la fondul de sănătate (CASS): 10%

  • anumite excepții sunt aplicabile
  • venitul impozabil se determină astfel: venitul brut realizat minus cheltuieli forfetare de 40% din venitul brut.

Venituri din transferul proprietăților imobiliare

Impozit pe venit: 3%

Baza impozabilă este venitul brut realizat minus o sumă fixă neimpozabilă de 450.000 LEI.

Scutiri de la impozitarea transferului:

  • orice transfer prin donaţie între rude până la gradul 3, precum şi între soţi
  • orice transfer în cazul în care valoarea bunurilor imobile este mai mică de 450.000 LEI.

Venituri din premii

Impozit pe venit: 3%

Obligație de reţinere la sursă, dacă plătitorul este rezident român.

Baza impozabilă este venitul brut realizat minus o sumă fixă neimpozabilă de 600 LEI/fiecare premiu.

Venituri din jocuri de noroc

Impozit pe venit

1% pentru veniturile între 1 şi 66.750 LEI inclusiv

16% pentru veniturile între 66.751 şi 445.000 LEI inclusiv

25% pentru venitul care depăşeşte suma de 445.000 LEI

Baza impozabilă este venitul brut obținut de la plătitorul de venit, supus impozitării progresive conform regulilor descrise mai sus.


Impozitarea persoanelor juridice

Persoanele juridice supuse impozitării în România:

1. Persoanele juridice rezidente în Româniapentru venitul global – adică orice tip de venit, realizat din orice sursă – cu aplicabilitatea tratatelor pentru evitarea dublei impuneri, dacă este cazul.

O persoană juridică este rezidentă fiscal în România dacă:

– este înființată în temeiul legislației române

sau

– locul de exercitare a conducerii efective este situat în România.

2. Persoanele juridice nerezidente în România, doar pentru veniturile de sursă română.

Baza impozabilă și ratele de impozitare
Regim de impozitare pe profit

cifra de afaceri depășește 1 mil EUR

Baza fiscală se determină ca diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile în scopul afacerii, redusă de veniturile neimpozabile și crescută cu cheltuielile nedeductibile.

Rata de impozitare: 16%

Perioada fiscală: anul calendaristic, cu excepţia cazului în care a fost exercitată opțiunea aplicării unui exerciţiu financiar diferit, pentru a corespunde reglementărilor contabile aplicabile ale companiei.

Regim de microîntreprindere

cifra de afaceri nu depășește 1 mil EUR

Ratele de impozitare:

1% din venituri, pentru persoanele juridice care au cel puţin 1 angajat

3% din venituri, pentru persoanele juridice fără angajaţi.

Perioada fiscală: anul calendaristic.

Declararea taxelor: depunerea declarațiilor și plata impozitului datorat se efectuează trimestrial, până în ziua de 25 a lunii următoare sfârșitului fiecărui trimestru. Pentru persoanele juridice supuse impozitului pe profit, depunerea declarației pentru anul încheiat și plata impozitului se datorează până la data de 25 martie a anului următor (pentru întregul an precedent).


Actualizat la: 1 iulie 2019

Vă încurajăm să verificați constant această pagină, deoarece Ghidul va continua să fie actualizat cu informaţii utile.

Aveți nevoie de asistență fiscală?

Faceţi click pe butonul de mai jos pentru a vizita serviciile noastre: