Contribuabilii persoane fizice care efectuează răscumpărări din fonduri de investiții în cursul unui an au obligația de a declara câștigurile realizate din acele răscumpărări (dacă este cazul), pana la data de 25 mai a anului următor. Mai exact, pentru anul 2021, declararea câștigurilor obținute din fonduri de investiții se face nu mai târziu de data de 25 mai 2022, iar această obligație se îndeplinește prin intermediul declarației unice.

Declarația unică este formularul fiscal care se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului și a contribuțiilor sociale datorate pe veniturile realizate pentru anul fiscal încheiat, precum și pe veniturile estimate pentru anul în curs.

Declarația se poate depune prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), sau prin intermediul site-ului e-guvernare (dacă dețineți o semnătură electronică cu certificat digital calificat), precum și în format hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Toate resursele din categoria: Îndrumare fiscală

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment