Având în vedere recentele modificări aduse la formularul 600 și aplicabile de la 1 ianuarie 2018, am dorit să trecem în revistă noile reguli de aplicare. Deoarece modificările aduse prin Ordinul 4.140/29.12.2017 au părut să genereze confuzii în randul clienților și al contribuabililor în general, considerăm că este oportun să clarificăm aici noile reguli pentru depunerea declarației 600.

Astfel, următoarele reguli sunt aplicabile momentan pentru anul 2018:

Cine trebuie să depună formularul 600 în 2018?

Declarația 600 se depune de toți contribuabilii care în anul precedent 2017 au obținut venituri, altele decât veniturile salariale, pentru care datorează începând cu 1 ianuarie 2018, conform ultimelor reglementari introduse in Codul Fiscal, contribuția de asigurări sociale (CAS) sau contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Astfel de venituri pot fi:

  • venituri din activități independente (PFA-uri, profesii libere precum: contabili, arhitecti, notari, venituri din drepturi de autor)
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii)
  • venituri din investitii (transferul titlurilor de valoare, dividende, dobanzi)
  • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
  • venituri din alte surse

CAS se datoreaza doar pentru un tip de venit – activități independente, pe cand CASS se datoreaza pentru toate tipurile de venituri detaliate de ANAF in formularul 600 (exceptand bineinteles veniturile din salarii), in anumite conditii.

Contribuțiile datorate

In cazul CAS, contributia se datoreaza doar daca venitul net pe care l-ati realizat in anul precedent, stabilit conform legislatiei in vigoare, pentru care se datoreaza contributia, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Pentru anul 2017 plafonul este de 1,900 LEI, venit net pe luna, adica 22,800 LEI pe an.

In cazul CASS, contributia se datoreaza daca venitul anual realizat in 2017 din una sau mai multe categorii de venituri care sunt subiect de CASS (e.g. venituri din activitati independente, chirii, investitii, venituri din alte surse, etc.) este cel putin egal cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (adica aceeasi suma de 22.800 LEI pe an).

De asemenea, obligatia de depunere a formularului 600 la ANAF le revine si persoanelor fizice care estimeaza ca in anul curent vor inregistra un venit minim de 1900 lei pe luna din una sau mai multe tipuri de activitati dintre cele enumerate mai sus (e.g. activitati independente, drepturi de autor, chirii, etc.).

Contributiile datorate incepand cu 1 ianuarie 2018 sunt:

  • CASS: 10%
  • CAS: 25%

Termenul pentru depunere

Daca initial termenul pentru depunerea formularului 600 la ANAF a fost 31 ianuarie 2018, prin Ordonanta publicata in Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2018 guvernul a prorogat termenul pentru data de 15 aprilie 2018.

Termenul de plată

Momentan, plata contribuțiilor se face trimestrial, în patru tranșe egale. Termenele de plată sunt: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie.

Rămâne de văzut ce va decide ANAF în situația celor care vor depune formularul 600 după termenul de plată aferent primului trimestru (dupa 25 martie 2018), având în vedere prelungirea termenului pentru depunerea formularului până pe 15 aprilie.

Update! Începând de la data publicării și intrării în vigoare a declarației unice, formularul 600 nu mai este aplicabil. Acesta a fost abrogat împreună cu alte formulare care au fost comasate în declarația unică. Regăsiți aici mai multe detalii despre declarația unică și despre formularele fiscale care au fost abrogate o dată cu intrarea acesteia în vigoare.

Alte resurse:

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment