Amintim celor interesați că diurna netaxabilă pe care angajatorii o pot acorda salariaților delegați sau detașați a fost modificată.

Astfel, conform unei Hotărâri de Guvern care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019 (HG 714/2018) a fost majorată diurna care se acordă personalului angajat în instituțiile publice pe perioada delegării sau detașării lor în altă localitate. Conform noii Hotărâri, diurna acordată personalului bugetar a fost majorată de la 17 lei la 20 de lei pe zi.

Astfel, indirect se majorează și plafonul aplicabil pentru diurna netaxabilă:

Mai exact, conform prevederilor Codului Fiscal (Legea 227/2015), cuantumul plafonului maxim pentru diurna netaxabilă pe care angajatorii o pot acorda salariaților pentru delegări și detașări în țară se calculează după formula: 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituțiile publice. Adică, mai concret, dacă diurna acordată bugetarilor se majorează la 20 Lei pe zi, atunci noul nivel maxim netaxabil va fi: 2,5 x 20 = 50 lei pe zi.

Noul nivel se va aplica pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2019. Inițial, până la 31 decembrie inclusiv, acest plafon netaxabil era stabilit la 42,5 lei pe zi.

Reamintim că același model de calcul pentru stabilirea plafonului maxim pentru diurna netaxabilă se aplică și în cazul delegărilor sau detașărilor în afara țării.

Cum se impozitează diurnele care depășesc acest plafon?

În cazul diurnelor care depășesc nivelul neimpozabil stabilit prin legislație, diferența care depășește acest nivel este considerată avantaj impozabil și se taxează ca venit salarial. Astfel, următoarele taxe se datorează în prezent la nivelul salariatului: 25% CAS, 10% CASS și 10% impozit pe venit. În plus, angajatorul datorează contribuția asiguratorie de muncă de 2,25%.

Odată cu intrarea în vigoare a noii Hotărâri (HG 714/2018) se abrogă prevederile HG 1.860/2006, care a reglementat drepturile și obligațiile personalului din instituțiile publice pe perioada delegării și detașării până la data de 31 decembrie 2018.

Alte resurse:

Author

Contributor

Write A Comment