Home » Detașarea salariaților » Detașarea salariaților români – întrebări și răspunsuri

Detașarea salariaților români – întrebări și răspunsuri

Oferim mai jos răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind detașarea salariaților români. Răspunsurile sunt redactate de cei mai buni specialiști în probleme de legislația muncii și fiscalitate.

Pentru acces la toate raspunsurile din această pagină, va trebui să dețineți un abonament activ Premium Expat-Center. Detalii cu privire la abonamentul premium puteți găsi aici.

În situația în care detașarea salariatului se supune prevederilor Codului Muncii (adică Legii nr. 53/2003), perioada maximă inițială pentru care se poate dispune detașarea din inițiativa angajatorului este de 12 luni. Prin excepție însă, conform prevederilor Codului Muncii (art. 46, alin 2), perioada inițială se poate prelungi, cu acordul salariatului, din 6 în 6 luni. Pentru prelungire, recomandăm obținerea acordului în scris din partea salariatului.

În situația în care detașarea are loc pe teritoriul altui stat membru al UE, înainte de prevederile Codului Muncii se aplică prevederile Directivei Europene privind detașările. Mai exact, este vorba de Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările la zi aduse prin Directiva 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului.

Directiva nu limitează în mod direct perioada detașării unui salariat. Însă prevederile Directivei fac trimitere la perioada maximă inițială de 24 de luni pentru care se poate obține un certificat de asigurare socială (certificat A1) pentru detașare, prevăzută de Regulamentul European (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pe teritoriul UE. Astfel, se poate interpreta de aici că legiuitorul consideră necesar a se limita perioada inițială a detașării la 24 de luni.

O detașare guvernată de Codul Muncii se poate prelungi din 6 în 6 luni, însă numai cu acordul dat de salariat. Pentru a evita orice discuții ulterioare, recomandarea noastră este a se obține acordul scris din partea salariatului, care să documenteze clar perioada pentru care se dispune prelungirea, cât și celelalte condiții ale detașării.

Pentru detașările pe teritoriul UE, va trebui să ne ghidăm și după prevederile Regulamentului European (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Acesta prevede posibilitaea prelungirii certificatului de asigurare socială (certificat A1) pentru detașare din 12 în 12 luni, până la o perioadă maximă a detașării ce poate ajunge la 7 ani.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Detașarea poate fi refuzată de către salariat, însă conform Codului Muncii ea poate fi refuzată doar în mod excepțional și justificată prin motive personale bine întemeiate.

Altfel, deoarece detaşarea este o măsură obligatorie pentru salariat, acesta poate răspunde disciplinar în caz de refuz nejustificat. Măsura disciplinară poate include chiar desfacerea contractului de muncă.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Dreptul de a primi indemnizația de detașare nu este condiționat de justificarea cheltuielilor suportate de salariat din această sumă. De altfel, nici legislația muncii, nici legislația fiscală în vigoare nu dispune obligativitatea ca suma primită cu rol de indemnizație de detașare să fie justificată de salariat prin intermediul facturilor sau bonurilor fiscale primite de la operatorii economici.

Răspunsul este accesibil doar membrilor cu abonament Premium Expat-Center. Pentru activarea contului Premium intrați aici.

Detașarea salariaților români este un act pentru care angajatorii au obligația înregistrării în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL). Pentru detalii cu privire la această obligație, puteți consulta articolul: Cum înregistrăm detașarea în Revisal.

Conform legislației aplicabile (HG 905/2017, art. 4, alin (1) lit c și d), pentru transmiterea în Revisal pentru înregistrarea detașării în Revisal termenul aplicabil este cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detaşării.

Dorești să contribui cu comentarii pe tema privind detașarea salariaților români? Scrie comentariul tău mai jos.

Alte resurse:

Lasă un comentariu