Prin prezentul articol oferim informațiile de bază în scopul sprijinirii atât a angajatorilor, cât și a salariaților din România să înțeleagă regulile și normele privind detașarea pe teritoriul UE. În special în contextul în care normele au fost modificate prin adoptarea de către Comisia Europeană a două directive importante: Directiva 2014/67/UE și Directiva (UE) 2018/957.

Conform prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (de interes sunt prevederile Articolelor 56 – 62 ale tratatului), angajatorilor și salariaților acestora li se garantează libertatea de a presta servicii pe teritoriul Uniunii Europene. Mai exact, prevederile Articolului 57 specifică faptul că prestatorul poate, în vederea executării prestației sale, să își desfășoare temporar activitatea într-un stat membru în care prestează serviciul, în aceleași condiții care sunt impuse și garantate de acel stat propriilor cetățeni.

Libera prestare a serviciilor include și dreptul unui prestator, stabilit într-un stat membru, de a detașa temporar lucrători într-un alt stat membru în scopul prestării de servicii beneficiarilor săi.

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment