Deși poate părea un subiect pentru persoanele trecute de 60 de ani (sau, în anumite cazuri, pentru persoane cu vârste mai mici, dar care îndeplinesc anumite condiții speciale pentru a se pensiona), subiectul pensiilor ar trebui să intereseze pe oricine. Asta pentru că, deși pensia vine abia mai târziu în viață, contribuțiile care ne garantează asigurarea în sistemul public de pensii românesc trebuie plătite mult mai devreme – și, de cele mai multe ori, plata acestor datorii este chiar obligatorie.

În acest articol explicăm cum funcționează sistemul de pensii românesc și cine poate contribui și beneficia de pe urma acestuia.

Precizăm că anumite răspunsuri pot fi accesate doar dacă sunteți abonat la Contul Premium.

Răspunsul simplu aici este că devii asigurat – obligatoriu – când începi să lucrezi. Fie pentru angajator, fie pe cont propriu. Practic, o parte din venitul tău brut trebuie plătit în sistemul de pensii de stat, datorie cunoscută și ca plata obligatorie a contribuției de asigurări sociale (CAS).

La acest moment, potrivit prevederilor Codului fiscal, cota CAS este de 25%, dacă obții venituri ca salariat (aici nu intră doar salariul, ci și alte venituri oferite de angajator după caz, cum ar fi, de pildă, solda lunară). Sau dacă ai obligația plății acestei contribuții, ca cineva care obține venituri independent.

Există și anumite excepții pentru condiții atipice de muncă, caz în care, pe lângă procentul de mai sus datorat de cel care obține venituri, angajatorul (deci, vorbim de aceste excepții doar în cazul salariaților) trebuie să plătească o cotă suplimentară, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Nu vom intra în mai multe detalii aici. Pentru moment e suficient să menționăm că aceste excepții se aplică dacă discutăm de condiții deosebite sau speciale de muncă, unde cota suplimentară poate ajunge la un procent de până la 8% din venitul brut, considerat bază de calcul.

Da, există anumite situații în care o persoană fizică poate plăti contribuția fără să fie salariat. Prima apare în cazul celor care obțin, în mod independent, anumite tipuri de venituri. Să zicem că obții venituri dintr-o activitate de natură independentă sau din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală. În acest caz, ești obligat să plătești CAS doar dacă banii pe care îi câștigi în decursul unui an depășesc un anumit plafon. Care, potrivit Codului fiscal, reprezintă echivalentul a cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, obținute într-un an. Adică cel puțin 27.600 lei pentru anul 2021.

A doua situație, puțin atipică am putea spune, apare în toate celelalte cazuri. Adică, dacă nu te încadrezi în situațiile de mai sus, poți, potrivit Legii nr. 263/2010, să te asiguri voluntar în sistemul de pensii. În concret, art. 6(2) din acest act normativ stabilește că:

orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie”. Paragraful se referă strict la asigurarea voluntară pentru pensie, deoarece precedentul paragraf din cadrul aceluiași articol stabilește, deja, care sunt persoanele obligate să se asigure în sistemul de pensii românesc.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Deși (o parte din) logica plății contribuției la pensie ține de asigurarea unui sistem bazat pe principiul solidarității sociale pentru actualii pensionari (cu alte cuvinte, banii pe care îi plătești tu acum sunt folosiți pentru plata pensiei celor care beneficiază în prezent de drepturi de pensie), principalul motiv pentru care plătești CAS e să poți beneficia tu de pensie.

Trebuie să reții două lucruri aici. Pe de o parte, trebuie să îndeplinești vârsta standard de pensionare. La acest moment, pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este 65 ani – care va rămâne la fel până la finalul anului. Pentru femei, în schimb, aceasta variază pe parcursul anului 2021. Între mai și iulie, vorbim de 61 ani și șapte luni. Între septembrie și noiembrie, vorbim de 61 de ani și opt luni.

Dar, pe lângă vârsta standard de pensionare, trebuie să mai îndeplinești un criteriu – să fi cotizat o perioadă minimă de 15 ani în sistemul public de pensii. Însă e important să reții că stagiul complet de cotizare înseamnă 35 de ani pentru bărbați, respectiv 31 de ani și 7 luni pentru femeile care se pensionează în perioada mai-iulie 2021. Dacă se pensionează între septembrie și noiembrie 2021, stagiul complet de cotizare pentru femei urcă la 31 de ani și opt luni.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Teoretic, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure au dreptul să acceseze un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială din partea statului.

Conform aceleiași legi, pentru stabilirea ajutorului social cuvenit familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează. Aceasta presupune inclusiv acele venituri din drepturi de asigurări sociale de stat, indemnizații de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent.

Mai multe detalii cu privire la forma de asistență socială la care aveți dreptul și condițiile aplicabile puteți solicita la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Resurse similare: Cum funcționează contribuția la Pilonul II de pensii

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment