Începând cu anul 2018 o nouă declarație anuală (declarația unică 212) se va depune de către persoanele fizice care realizează venituri impozabile de altă natură decât cele salariale. Este vorba despre declarația unică 212, care a fost publicată prin Ordinul ANAF 888/2018 în data de 27 martie 2018. Declarația unică va înlocui mai multe formulare fiscale utilizate anterior de contribuabili pentru declararea diferitelor tipuri de venituri, precum formularele: 200, 201, 220, 600, 604 si 605.

Numele oficial al declarației unice este: “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Cine are obligația depunerii declarației unice?

Obligația depunerii formularului 212 revine tuturor contribuabililor persoane fizice care realizează venituri supuse impozitării în România, din:

 • activități independente
 • cedarea folosinței bunurilor (chirii)
 • investiții (transferul titlurilor de valoare, dividende, dobânzi)
 • activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • jocuri de noroc
 • alte surse

Obligația declarării revine atât cetățenilor români cu rezidența fiscală în România, cât și cetățenilor străini care îndeplinesc condițiile de rezidență fiscală conform legislației fiscale românești.

Formularul 212 poate fi utilizat atat pentru plata impozitului si a contributiilor sociale pentru anul fiscal anterior, cat si pentru estimarea si plata acestora pentru anul in curs. Astfel, pentru a putea declara veniturile pentru ambele situatii in acelasi timp, declaratia unica contine doua parti:

 • Capitolul I – Date privind veniturile realizate in anul anterior
 • Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate a se realiza in Romania, in anul curent.

Termenul pentru depunere

Odată cu publicarea noului formular anual (declarația unică), a fost stabilit și un nou termen pentru depunere, prin modificarea Codului Fiscal. Astfel, dacă termenul pentru depunerea vechiului formular era 25 mai, pentru declarația unică s-a stabilit termenul de 15 martie.

Pentru anul acesta însă, având în vedere introducerea cu întârziere a noului formular, termenul a fost stabilit, prin excepție, pentru data de 15 iulie 2018, fiind ulterior prelungit pana la 31 iulie 2018. Practic, pana pe data de 31 iulie 2018, orice contribuabil care în anul 2017 a realizat venituri de natura celor descrise mai sus (și care se declară de către beneficiarul de venit), va depune declarația unică. Prin intermediul aceluiași formular va declara și veniturile estimate a se realiza din România în decursul anului 2018, dacă este cazul.

Bonificații disponibile

Pentru a incuraja plata anticipata a taxelor datorate pentru anul in curs, Ministerul de Finante a propus pentru anul 2018 urmatoarele bonificatii:

 • 10% pentru contribuabilii care depun declarația unică online pana la 15 iulie 2018 si achită integral impozitele datorate până la 15 decembrie 2018
 • 5% pentru contribuabilii care depun declarația unică online pana la 15 iulie 2018 si achita integral impozitele datorate pana la 15 martie 2019
 • 5% pentru contribuabilii care depun declaratia unica in format tiparit pana la 15 iulie 2018 si achita integral impozitele datorate pana la 15 martie 2019.

Declarația unică 212 se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri impozabile si care doresc sa opteze pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Ce mai poți citi:
Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment