În articolul de mai jos explicăm regulile de bază despre certificatul A1. Ghidul de mai jos răspunde la întrebări importante precum: “La ce este folositor certificatul A1?”, “De ce trebuie să solicit un certificat de acoperire socială A1?”, “Care sunt situațiile cele mai frecvente în care un certificat A1 ar trebui obținut de la autoritățile competente?” și multe altele.

Despre certificatul A1 – La ce este folositor un certificat A1?

În cazul în care nu este prima oară când vă documentați despre certificatul A1 și despre utilitatea acestuia, probabil că ați citit deja o mulțime de informații cu privire la acest certificat și la scopul utilizării lui. Mai simplu spus, un certificat A1 reprezintă un certificat de acoperire socială care trebuie eliberat de autoritățile competente dintr-un stat membru al UE pentru o persoană care lucrează, pentru o perioadă determinată, (și) pe teritoriul altui stat membru al UE.

Scopul principal al unui certificat de acoperire socială este confirmarea asigurării persoanei deținătoare a certificatului în sistemul de securitate socială din acel stat membru emitent al certificatului. Certificatul se eliberează de statul membru UE în care persoana asigurată rămâne sub incidența legislației privind securitatea socială. Contribuțiile sociale acoperite de un certificat A1 se referă în principal la: asigurarea la pensie, asigurarea de sănătate, prestații pentru copii, șomaj.

Când intervine obligația solicitării unui certificat A1 de la autorități?

Orice situație de mobilitate a unui salariat sau a unei persoane fizice care desfășoară alte tipuri de activități (e.g. activități independente) pe teritoriul altor state membre ale UE generează obligația de a obține certificatul A1 pentru persoana în cauză. Cele mai cunoscute situații de mobilitate internațională pentru care este necesară obținerea unui certificat A1 sunt:

 • Detașarea salariaților (detașări sau chiar delegări internaționale) – atunci când un salariat este trimis pentru a-și desfășura activitatea într-o altă țară membră a UE, pentru o perioadă temporară;
 • Pluriactivitatea – salariați care lucrează în două sau mai multe state membre ale UE, în aceeași perioadă sau în perioade consecutive;
 • Persoana care desfășoară de regulă o activitate independentă într-un stat al UE, și care-și desfășoară activitatea pentru o perioadă temporară într-un alt stat membru;
 • Desfășurarea unei activități independente în două sau mai multe state membre UE, în același timp;
 • Atunci când o persoană desfășoară activitați de natură dependentă (ex: salarială) într-un stat membru, dar desfășoară și activități independente într-un alt stat membru;
 • Angajați ai autorităților unui stat membru care desfășoară activități în două sau mai multe țări membre.

Resurse similare: Cum putem obține cardul european de sănătate pentru salariații noștri?

De ce trebuie să solicit un formular A1?

Scopul principal al formularului A1 este acela de a atesta faptul că o persoană fizică, ori de câte ori se află în oricare dintre situațiile enumerate mai sus, rămâne asigurată în sistemul de asigurări sociale obligatoriu al unui singur stat membru al UE. Astfel, certificatul ajută la evitarea plății contribuțiilor sociale obligatorii în mai multe state membre, în același timp.

Angajatorii rezidenți în alte state europene pot alege să detașeze salariați pentru perioade temporare în România. În același timp, angajatorii stabiliți pe teritoriul României detașează foarte frecvent angajații lor, pentru perioade temporare, în alte țări ale Uniunii Europene.

Atunci când se inițiază astfel de detașări, ar trebui avută în vedere respectarea dispozițiilor legislației Uniunii Europene privind asigurările sociale. Cadrul legislativ este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al UE, care include și obligația solicitării certificatelor A1 pentru angajații proprii detașați pe teritoriul UE.

De asemenea, autoritățile din statul gazdă pot verifica oricând dacă un certificat A1 a fost obținut pentru un salariat care lucrează pe teritoriul lor. În cazul în care documentul nu este disponibil, autoritățile pot aplica amenzi semnificative, impunând angajatorului și angajatului să înceapă să plătească contribuții sociale în țara gazdă.

De unde se obține formularul A1 în România?

Pentru obținerea formularului A1, solicitantul trebuie să se adreseze Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Orice cerere pentru emiterea formularului va trebui însoțită de un set de documente obligatorii. În funcție de scopul pentru care se solicită certificatul (detașare, pluriactivitate, desfășurarea unei activități independente în două sau mai multe state membre, etc.), cele mai importante documente sunt:

 • declarație din partea angajatorului privind numărul total de salariați și al celor detașați (dacă este cazul), precum și documente doveditoare;
 • situațiile financiare ale societății – cea mai recentă balanță și cel mai recent bilanț depus;
 • declarație pe propria răspundere din partea angajatorului privind cifra de afaceri realizată pe teritoriul României și cifra de afaceri realizată pe teritoriul altor state membre;
 • contracte comerciale încheiate pe teritoriul României, valabile inclusiv pe perioada de detașare a lucrătorului;
 • ultima declarație 112 depusă de societate, inclusiv Anexele 1.1 și 1.2, împreună cu recipisa care confirmă depunerea la ANAF;
 • copii după documentele salariatului: cartea de identitate, contractul de muncă, actul de detașare;
 • declarație pe propria răspundere din partea angajatorului care atestă faptul că salariații detașati nu înlocuiesc alți salariați detașați.

Ca recomandare importantă din partea noastră, la depunerea dosarului de solicitare numerotați paginile tuturor documentelor din dosar, împreună cu declararea numărului de pagini. În felul acesta veți evita orice probleme privind rătăcirea vreunui document de către inspectorul care prelucrează dosarul dumneavoastră.

Cât durează să obținem certificatul A1?

Procedura pentru obținerea unui certificat A1 poate dura o perioadă semnificativă (de la 15 zile la 45 de zile, sau uneori mai mult), în funcție de procedura aplicabilă fiecărui caz în parte. În conformitate cu procedura stabilită de autoritățile române, soluționarea unei cereri pentru certificatul A1 durează aproximativ 30-45 de zile.

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment