Home » Declarația unică privind impozitul pe venit – răspunsuri la întrebări frecvente

Declarația unică privind impozitul pe venit – răspunsuri la întrebări frecvente

Răspundem mai jos la întrebări frecvente întâlnite în practică privind declarația unică. Clarificăm aspecte referitoare la: obligația de declarare, tipurile de venituri care se declară prin declarația unică, termene și alte aspecte utile.

1. Cine are obligația de a depune declarația unică?

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale (sau declarația anuală de venit) se depune de persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România. Prin intermediul declaratiei anuale se declară veniturile realizate în timpul anului, altele decât veniturile salariale. Persoana fizică rezidentă fiscal în România are obligația de declarare asupra tuturor veniturilor, indiferent de natura sau sursa acestora (din țară sau din străinătate).

De asemenea, aceeași obligație revine persoanelor fizice nerezidente, dar care obțin anumite tipuri de venituri de pe teritoriul României.

Declarația se întocmește și se depune și de către contribuabilii persoane fizice care nu realizează venituri și care doresc să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate (CASS). Acest lucru se face în mod voluntar, pentru a beneficia de asigurare medicală în sistemul medical public.

2. Pentru ce tipuri de venit am obligația de declarare prin declarația unică?

Obligația de declarare se aplică pentru orice venituri realizate de o persoană fizică fie direct, fie printr-o altă formă de organizare fără personalitate juridică (ex: asociere fără personalitate juridică).

Venitul salarial nu se declară prin intermediul declarației unice, ci lunar, fie prin reținere la sursă de către angajatorul român, fie direct de către beneficiar (aplicabil pentru salariul primit de la un angajator străin).

În general, tipurile de venit care se declară prin declarația unică sunt:

  • venituri din activități independente sau profesii liberale
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor
  • venituri din transferul titlurilor de valoare
  • venituri din tranzacții cu criptomonedă
  • venituri din dividende sau dobânzi cu sursa în străinătate
  • venituri din activități agricole, piscicultură și silvicultură
  • venituri din jocuri de noroc
  • venituri din alte surse

Pentru mai multe informații despre fiecare tip de venit și tratamentul fiscal aferent, puteți vizita Ghidul nostru fiscal.

3. Sunt obligat să-mi declar și venitul salarial prin declarația unică?

Veniturile salariale nu se declară prin declarația unică, ci lunar, prin reținere la sursă de către angajator sau prin declarare de către beneficiar (în cazul salariului primit de la un angajator nerezident).

4. Care este termenul pentru depunerea declarației unice?

Termenul general aplicabil este data de 15 martie a anului următor celui pentru care se întocmește declarația. Pentru declarația aferentă anului fiscal 2019, termenul a fost prelungit de autorități până la 30 iunie 2020.

5. Pot solicita prelungirea termenului pentru depunerea declarației?

Prelungirea termenului prin solicitare de către contribuabil nu este posibilă sub legislația fiscală românească. Prelungirea termenului se poate face doar de către autorități.

6. Există un venit minim pentru care pot fi scutit de la impozitare?

Ca regulă generală, în legislația fiscală românească nu există un prag minim de venit care să nu fie supus impozitului. Impozitul pe venit se datorează pentru întregul venit obținut, cu anumite praguri neimpozabile aplicate doar pentru anumite tipuri de venit – spre exemplu: venituri din premii. Un prag neimpozabil, indifienrent de tipul de venit, este aplicabil în prezent numai pentru contribuția la fondul de sănătate (CASS), care se aplică pentru anumite tipuri de venit de natură personală.


Resurse similare:
Aveți nevoie de asistență fiscală?
Utilizați formularul de mai jos pentru a ne contacta. Un consultant fiscal vă va contacta în cel mai scurt timp.

Lasă un comentariu

Doriți să vă abonați la articolele noastre de îndrumare fiscală, salarizare și update-uri legislative?

Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru, mulțumim! Poți închide această fereastră.

S-a produs o eroare. Te rugăm să încerci din nou..

Expat-Center Romania va utiliza datele tale doar în scopuri informative prin newsletter-ul nostru.