Răspundem mai jos la întrebări frecvente întâlnite în practică privind declarația unică privind impozitul pe venit. Clarificăm aspecte referitoare la: obligația de declarare, tipurile de venituri care se declară prin declarația unică, termene și alte aspecte utile privind conformarea fiscală.

Anumite răspunsuri pot fi accesate doar dacă sunteți abonat la Contul Premium.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale (sau declarația anuală de venit) se depune de persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România. Prin intermediul declaratiei anuale se declară veniturile realizate în timpul anului, altele decât veniturile salariale. Persoana fizică rezidentă fiscal în România are obligația de declarare asupra tuturor veniturilor, indiferent de natura sau sursa acestora (din țară sau din străinătate).

De asemenea, aceeași obligație revine persoanelor fizice nerezidente, dar care obțin anumite tipuri de venituri de pe teritoriul României.

Declarația se întocmește și se depune și de către contribuabilii persoane fizice care nu realizează venituri și care doresc să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate (CASS). Acest lucru se face în mod voluntar, pentru a beneficia de asigurare medicală în sistemul medical public.

Obligația de declarare se aplică pentru orice venituri realizate de o persoană fizică fie direct, fie printr-o altă formă de organizare fără personalitate juridică (ex: asociere fără personalitate juridică).

Venitul salarial nu se declară prin intermediul declarației unice, ci lunar, fie prin reținere la sursă de către angajatorul român, fie direct de către beneficiar (aplicabil pentru salariul primit de la un angajator străin).

În general, tipurile de venit care se declară prin declarația unică sunt:

  • venituri din activități independente sau profesii liberale
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor
  • venituri din transferul titlurilor de valoare
  • venituri din tranzacții cu criptomonedă
  • venituri din dividende sau dobânzi cu sursa în străinătate
  • venituri din activități agricole, piscicultură și silvicultură
  • venituri din jocuri de noroc
  • venituri din alte surse

Pentru mai multe informații despre fiecare tip de venit și tratamentul fiscal aferent, puteți vizita Ghidul nostru fiscal.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Termenul general aplicabil este data de 25 mai a anului următor celui pentru care se întocmește declarația. Pentru declarația aferentă anului fiscal 2021, termenul a fost stabilit de autorități pentru 25 mai 2022.

Pe această temă poți citi și articolul: De ce e bine să depui din timp declarația unică și ce “probleme tehnice” pot apărea din partea fiscului.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment