Aveți obligația obținerii unui număr de identificare fiscală și nu știți cui trebuie să vă adresați și care sunt pașii care ar trebui urmați? În acest articol vom explica cât mai clar care este procedura aplicabilă și documentele de care aveți nevoie în calitate de contribuabil persoană fizică.

Ce este un număr de identificare fiscală?

Un număr de identificare fiscală (NIF) reprezintă un cod numeric care se utilizează de către persoanele fizice sau juridice în scopuri fiscale. Acesta este de regulă folosit în scopul declarării oricăror obligații fiscale către autoritățile fiscale românești (ANAF).

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează numere de identificare fiscală. Principalul scop îl reprezintă administrarea obligațiilor contribuabililor. Astfel de sisteme se bazează pe identificarea contribuabililor în baza acestor coduri numerice.

În România, un număr de identificare fiscală este atribuit persoanelor cu cetățenie română încă de la naștere. Acesta îl reprezintă CNP-ul (codul numeric personal) care se înscrie în certificatul de naștere de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Ai nevoie de consultanță fiscală de la un expert în domeniu?
Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment