Home » Îndrumare fiscală » Cum se obține un număr de identificare fiscală

Cum se obține un număr de identificare fiscală

Aveți obligația obținerii unui număr de identificare fiscală și nu știți cui trebuie să vă adresați și care sunt pașii care ar trebui urmați? În acest articol vom explica cât mai clar care este procedura aplicabilă și documentele de care aveți nevoie în calitate de contribuabil persoană fizică.

Ce este un număr de identificare fiscală?

Un număr de identificare fiscală (NIF) reprezintă un cod numeric care se utilizează de către persoanele fizice sau juridice în scopuri fiscale. Acesta este de regulă folosit în scopul declarării oricăror obligații fiscale către autoritățile fiscale românești (ANAF). Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează numere de identificare fiscală. Principalul scop îl reprezintă administrarea obligațiilor contribuabililor. Astfel de sisteme se bazează pe identificarea contribuabililor în baza acestor coduri numerice.

În România, un număr de identificare fiscală este atribuit persoanelor cu cetățenie română încă de la naștere. Acesta îl reprezintă CNP-ul (codul numeric personal) care se înscrie în certificatul de naștere de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. Astfel, conform legislației fiscale românești, pentru cetățenii români CNP-ul are totodată și rolul numărului de identificare fiscală. Prin urmare, nu mai este necesară atribuirea unui alt cod numeric în scop fiscal.

Din categoria persoanelor fizice, doar cetățenii străini cărora le revin anumite obligații fiscale au nevoie de atribuirea unui număr de identificare fiscală.

În ce situații este necesar un număr de identificare fiscală (NIF)

Un număr de identificare fiscală este necesar a se obține de către persoanele fizice care se află de regulă în una dintre următoarele situații:

 • cetățenii nerezidenți (fie că sunt cetățeni ai unui stat membru al UE sau din afara teritoriului UE) care sunt mandatați de către societăți românești în funcții de administratori sau membri ai comitetelor de directori. În cazul în care aceste persoane nu au obligația obținerii unui permis de ședere pentru România (pentru cetățeni din afara UE) sau a unui certificat de înregistrare (pentru cetățeni ai statelor membre UE) care să le atribuie un CNP românesc, au această obligație de a obține un NIF. Scopul principal este declararea către ANAF a veniturilor primite din partea societății din România.
 • cetățenii străini care realizează orice alte tipuri de venituri cu sursa în România și care sunt supuse impozitării pe teritoriul României.  Astfel de situații pot fi cele în care cetățenii străini realizează venituri pentru care intervine obligația de declarare fiscală în România – e.g. dividende plătite de societăți românești, venituri din chirii (pentru închirierea de imobile situate în România), venituri din tranzacționarea părților sociale în societăți românești, etc.
 • cetățenii străini care cumpără sau vând un imobil situat pe teritoriul României și nu le-a fost atribuit un cod numeric personal prin obținerea unui permis de ședere  (pentru cetățeni non-UE) sau a unui certificat de înregistrare pentru România (pentru cetățeni ai UE). În oricare dintre aceste două situații (achiziționarea sau vânzarea unui imobil) NIF-ul se enumeră printre actele solicitate cetățeanului străin de către notarul care autentifică tranzacția imobilului. Scopul principal este îndeplinirea de către notar a obligațiilor de declarare a impozitului pentru tranzacția de vânzare a proprietății respective.

Obținerea numărului de identificare fiscală pentru cetățeni străini

Documentele necesare obținerii

 • formularul 030 (“Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal”), completat in două exemplare – un exemplar se depune la organul fiscal, iar celălalt se păstrează de contribuabil;
 • copie după pașaportul cetățeanului străin;
 • după caz, documentul care să ateste motivul pentru care se solicită codul numeric personal:
  • copia contractului de mandat/actul numirii în funcție,
  • contractul de muncă (și copia avizului de muncă),
  • copia contractului de închiriere a imobilului,
  • copia actului de proprietate a imobilului ce urmează a fi transferat;
 • dacă înregistrarea se realizează prin reprezentant fiscal: procura notarială în baza căreia este mandatat reprezentantul fiscal, împreună cu actul de identitate al acestuia;
 • copia documentului care atestă adresa din România, dacă este cazul – de ex: contractul de inchiriere/comodat.

Unde se depune solicitarea pentru obținerea NIF-ului?

În funcție de situație, solicitarea se depune:

 • la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială se realizează venitul sau se află imobilul transferat (de exemplu, în cazul achiziționării/vânzării unui imobil, la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială se află imobilul achiziționat / vândut)

sau

 • la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are domiciliul reprezentantul fiscal, în cazul în care solicitarea se realizează prin reprezentant fiscal numit conform legislației în vigoare.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri supuse obligației de reținere la sursă a impozitului (de ex: dividende, dobânzi), solicitarea de atribuire a NIF-ului se poate face direct de către plătitorul de venit.

Dosarul de solicitare a NIF-ului se poate depune la organul fiscal direct la registratura Administrației Finanțelor Publice competente, cât și prin poștă. Atenție, depunerea prin poștă va trebui întotdeauna efectuată prin procedura cu confirmare de primire.

Eliberarea certificatului prin care se atribuie numărul de identificare fiscală se realizează de către organul fiscal în termen de aproximativ 5 – 10 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului complet.

Important de știut

Reamintim că, în conformitate cu prevederile articolului 82 din Codul de Procedură Fiscală, orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, care se află într-un raport juridic fiscal are obligația de a se înregistra fiscal. În urma înregistrării, contribuabilul primește din partea ANAF un număr de identificare fiscală – NIF – sau cod de identificare fiscală.

Mai exact, codul de identificare fiscală este reprezentat de:

 • pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică: codul unic de înregistrare atribuit de către Registrul Comerțului, sau codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz;
 • pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent: codul unic de înregistrare atribuit de către Registrul Comerțului sau codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz;
 • pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal: numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
 • în cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal și dețin un cod numeric personal (CNP), codul de identificare fiscală este codul numeric personal.
Cum arată un certificat de înregistrare fiscală?

Iată mai jos un specimen de certificat în baza căruia ANAF atribuie un număr de identificare fiscală:

număr de identificare fiscală_Specimen NIF

Florin Stoicescu

Consultant fiscal și juridic


Alte resurse:
Dorești să programezi o sesiune online cu un consultant fiscal autorizat?
Utilizează formularul de contact de mai jos pentru a descrie asistența necesară. Un consultant va reveni către tine în cel mai scurt timp.

4 comentarii la „Cum se obține un număr de identificare fiscală”

 1. Buna seara ! Am o intrebare. Sora mea locueste in Franta din August. Vrea sa sa inregistreze la CAF ( Casa de ajutat de familie)Dar ai cere Codul Fiscal. Cum poate sa intre un posesia Codului Fiscal . Multumesc

  Răspunde
 2. Bunä ! Mama mea a murit in august anul trecut si tata vrea sä vindä casa ,dar noi trebuie sä facem sucesiunea .Dar eu locuiesc in Germania de 27ani si nu am Anaful .Pot sä o inputernicesc pe sorämea sä mil scoatä ?Sau trebuie personal sä merg .

  Răspunde

Lasă un comentariu

error: Content is protected!