Pentru angajarea cetățenilor străini din afara Uniunii Europene este necesar să efectuați procedura de obținere a avizului de muncă (permis de muncă) de la instituția abilitată în acest sens, și anume, Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Sunt câteva informații esențiale pe care este necesar să le cunoașteți în cazul în care porniți pe acest drum:

Cetățenii din afara Uniunii Europene pot obține aviz de muncă la un singur angajator (care poate fi persoană juridică sau persoană fizică).

Unde se depun solicitările pentru avizele de muncă?

Formațiunea teritorială competentă pentru emiterea avizului de muncă este formațiunea  teritorială a  Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care firma angajatoare are stabilit sediul social. În cazul în care angajatorul este persoană fizică, competența revine formațiunii teritoriale a  Inspectoratului General pentru Imigrări din județul adresei de domiciliu a angajatorului persoană fizică.

Pentru obținerea avizului de muncă, se va depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere motivată, însoțită de un set de documente de la viitorul angajat, cât și un set de documnete de la angajator.

Taxa pentru avizul de muncă

Emiterea avizului de muncă este condiționată de plata unei taxe de eliberare a avizului, care se plătește doar după ce avizul este emis. În momentul în care avizul este emis, angajatorul va plăti o taxă de 100 euro (echivalentul în lei la cursul BNR), la Trezoreria de sector a sediului, pentru a putea fi ridicat avizul de muncă.

Precizare: această taxă de eliberare aviz de muncă va rămâne în original la dosar, așa că este indicat să vă faceți o copie după dovada plății acestei taxe, pentru a o păstra în evidența contabilă a firmei. În cazul în care faceți această procedură cu ajutorul companiei noastre, termenul pentru obținerea avizului este de 45 de zile lucrătoare din momentul în care ne puneți actele la dispoziție.

Lista documentelor necesare

În continuare, sunt precizate documentele necesare conform legislației în vigoare pentru obținerea unui aviz de muncă pentru un lucrător permanent la angajator persoană juridică:

 • Certificatul de înregistrare al companiei angajatoare;
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte că nu s-au operat înscrieri de mențiuni referitoare la existența unei hotărâri judecătorești definitive pentru săvârșirea de infracțiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociați, în legătură cu activitatea pe care o desfășoară sau la declararea stării de faliment;
 • Certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Finanțelor Publice care să ateste achitarea la zi a obligațiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;

Precizare importantă: Nu se poate obține aviz de muncă de către un angajator care are datorii la stat.

 • Adeverință eliberată de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul;
 • Fișa postului și organigrama cu precizarea funcțiilor ocupate și vacanțe;
 • Dovada publicării anunțului pentru ocuparea postului vacant;
 • Oferta fermă de angajare din partea firmei angajatoare;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Curriculum vitae al străinului, care să conțină și declarația pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română;
 • Copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcția sau în meseria pentru care se solicită obținerea avizului de muncă;
 • Copia pașaportului valabil al străinului și, dacă străinul are deja permis de ședere în România, copia permisului de ședere valabil;
 • Două fotografii tip 3/4 ale străinului;
 • Cazierul judiciar al străinului, eliberat de autoritățile din țara de origine sau de reședință;
 • Cazierul judiciar al angajatorului.

După obținerea avizului de muncă, cetățeanul străin va depune cererea pentru viză de lungă ședere, simbol D/AM – angajare în muncă, la Consulatul României din țara de origine sau de resședință.

Mai multe informații puteți găsi și pe site-ul: imigrari.ro.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații legate de acest subiect, urmăriți și postarea de pe YOUTUBE.

Toate resursele din categoria: Imigrare și călătorii

Author

Immigration lawyer

Write A Comment