Explicăm în acest articol cum se impozitează asigurările voluntare de sănătate suportate de angajatori în numele salariaților proprii. Fiind un tip de beneficiu salarial frecvent acordat de către angajatori, considerăm important de clarificat care este regimul fiscal corect ce trebuie aplicat acestor cheltuieli.

Astfel, descriem mai jos care ar trebui să fie, conform legislației fiscale în vigoare, tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor cu asigurările voluntare de sănătate suportate de către o companie pentru salariații proprii.  

Explicațiile noastre aduc clarificări atât din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii la nivelul salariaților, cât și din perspectiva impozitului pe profit și a TVA la nivelul angajatorului.

Acest articol cuprinde descrierea tratamentului fiscal general aplicabil, și nu include analiza în detaliu a unui contract de asigurare cu privire la îndeplinirea condițiilor din lege pentru a fi încadrat în categoria asigurărilor voluntare de sănătate exceptate de la plata impozitului pe salariu.

Toate resursele din categoria: Îndrumare fiscală

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment