Home » Detașarea salariaților » Cum înregistrăm detașarea în Revisal

Cum înregistrăm detașarea în Revisal

Prezentăm mai jos pe scurt regulile esențiale cu privire la cum se înregistrează detașarea în Revisal a unui salariat.

Mai întâi însă, să reamintim definiția detașării conform legislației în vigoare. Astfel, conform art. 45 din Codul Muncii la zi, detașarea este “actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.”

De regulă, în perioada detașării, salariatul își păstrează funcția, precum și toate drepturile asigurate prin contractul individual de muncă de către angajator. Astfel, conform acelorași prevederi ale Codului Muncii, doar cu titlu excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. Așadar, dacă este necesară modificarea oricărui alt element esențial al contractului de muncă, cum ar fi poziția pe care urmează să lucreze salariatul, recomandăm semnarea unui act adițional la contract.


Alte resurse:

Lasă un comentariu