Prezentăm mai jos, pe scurt, regulile esențiale cu privire la cum se înregistrează detașarea în Revisal a unui salariat.

Mai întâi însă, să reamintim definiția detașării conform legislației în vigoare. Astfel, conform art. 45 din Codul Muncii la zi, detașarea este “actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.”

De regulă, în perioada detașării, salariatul își păstrează funcția, precum și toate drepturile asigurate prin contractul individual de muncă de către angajator.

Alte resurse:

No posts

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment