CONVENȚII PENTRU EVITAREA DUBLEI IMPUNERI SEMNATE DE ROMÂNIA CU ALTE STATE

Verificați prevederile convențiilor fiscale semnate de România cu alte state pentru a determina regulile de impozitare aplicabile pentru fiecare tip de venit – e.g., dividende, dobânzi, câștiguri de capital, salarii, etc.

Verificați mai jos lista convențiilor:

Pe scurt, despre scopul convențiilor:

Prin semnarea de convenții pentru evitarea dublei impuneri statele partenere pot stabili atât cote de impozitare, cât și dreptul de impunere asupra unor anumite tipuri de venit, care pot fi în avantajul contribuabililor rezidenți ai unuia dintre statele semnatare. Convențiile pot reglementa dreptul de impunere asupra veniturilor din: dobânzi, redevențe, dividende, câștiguri de capital, salarii, pensii, cât și asupra veniturilor obținute de studenți, stagiari, profesori, cercetători, artiști de spectacol și sportivi.

Totodată, convențiile sau tratatele fiscale reglementează și aspecte precum schimbul de informații dintre autoritățile competente, metodele de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea contribuabililor, procedura amiabilă, cât și condițiile de denunțare a obligațiilor asumate prin convenție.

Convențiile fiscale sunt de regulă tratate bilaterale, semnate între două părți. Prin încheierea de convenţii pentru evitarea dublei impuneri ambele părţi contractante cad de acord asupra unor obligaţii de drept internaţional public. Aceste obligații se referă de obicei la renunţarea (totală sau parţială) la impozitarea anumitor categorii de venituri. Astfel, convenţiile fiscale internaționale sunt subiect al regulilor de drept internaţional public.

Practic, prin semnarea unei convenţii fiscale internaţionale, orice stat contractant își exercită suveranitatea de a-şi da acordul de voinţă cu privire la limitele suveranităţii fiscale, în funcţie de interesele proprii.

România a semnat până în prezent peste 80 de convenţii pentru evitarea dublei impuneri, utilizând de regulă Modelul OECD al Convenției (în câteva cazuri și Modelul ONU). Există însă şi situaţii în care convenţiile derogă de la Modelul OECD, cum ar fi convenţia încheiată cu SUA.

În afara situațiilor reglementate de convențiile pentru evitarea dublei impuneri, fiecare stat membru al Uniunii Europene are libertatea de a stabili un sistem fiscal propriu, de a defini impozitele aplicate și veniturile care se supun fiscalizării, de a stabili contribuabilii la bugetul propriu, etc. De asemenea, fiecare stat, în baza legislației fiscale domestice, își stabilește bazele de impozitare pentru fiecare categorie de venit, cotele de impunere, termenele de plată a impozitelor, etc.

Astfel, la nivelul Uniunii Europene nu există o armonizare sau o reglementare a acestor aspecte, fiecare stat membru având libertatea de a stabili prin legislația domestică modalitățile de impozitare pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare tip de contribuabil.

Sunteți în căutarea unei convenții sau a unui tratat fiscal pe care nu l-ați putut găsi pe această pagină? Vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact din Dashboard-ul contului dumneavoastră și vom fi bucuroși să vă ajutăm.

Alte resurse de îndrumare fiscală