Noul proiect de Ordonanță pentru modificarea Codului de Procedură Fiscală aprobat ieri în ședință de Guvern prevede, printre multiple modificări, simplificarea procedurii privind comunicarea PFA-urilor cu ANAF-ul. În baza noilor prevederi, PFA-urile vor comunica cu ANAF pe toate domeniile lor de activitate printr-un singur organ fiscal, mai puțin la înregistrarea fiscală.

Mai exact, prin această modificare legislativă autoritățile doresc o mai bună comunicare cu contribuabilii persoane fizice, simplificând demersurile birocratice pe toate domeniile acestora de activitate cu ANAF. Astfel, orice persoană fizică autorizată va fi administrată printr-un singur organ fiscal ca punct de legătură cu toată admnistrația fiscală. În prezent, obligațiile fiscale ale unui PFA pot fi gestionate de mai multe organe fiscale, în funcție de sediul unde acesta își desfășoară activitatea economică. Prin urmare, o persoană fizică care desfășoară activități economice este nevoită să facă drumuri la mai multe sedii ANAF dacă își are sediul social înregistrat la o altă adresă față de cea de domiciliu.

Modificarea legislativă constă în introducerea de prevederi conform cărora se modifică conceptul de competență privind administrarea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară o activitate economică sau o profesie liberă care se află în sfera de competență a altui organ fiscal decât cel de domiciliu.

Astfel, modificarea vizează doar competența de administrare a creanțelor fiscale ale persoanelor fizice, nu însă și cea care privește înregistrarea fiscală a acestora.

Resurse similare:

O persoană fizică se va adresa unui singur organ fiscal pentru rezolvarea problemelor fiscale

Prin această modificare se instituie și o mai bună urmărire a încasărilor la bugetul general consolidat, spun autoritățile, ținând cont că, din perspectiva colectării creanțelor bugetare, sunt venituri pentru care se aplică obligații de declarare separate, de către contribuabilul persoană fizică pe de o parte, cât și de către persoana fizică autorizată să desfășoare o activitate economică sau o profesie liberă.

La fel, mai există situații în practică în care, la eliberarea de documente de atestare a obligațiilor fiscale trebuie cuprinse toate obligatiile persoanei fizice, atât cele înregistrate pe CNP, cât și cele înregistrate pe CUI. 

Astfel, prin simplificarea administrării de către un singur organ fiscal, va fi necesară deplasarea persoanei fizice doar la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul, inclusiv pentru obligațiile fiscale datorate din activități economice.

Toate resursele din categoria: Îndrumare fiscală

Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment