Ultimele măsuri luate de guvern în contextul epidemiei COVID-19 reprezintă un adevărat balon de oxigen, cu adevărat benefic pentru angajatorii români. Restricțiile impuse, nu numai de autoritățile române dar de toate guvernele lumii, în ultimele luni au dus la o criză fără precedent în economie.

Contracțiile în creșterea tuturor economiilor statelor europene continuă să persiste pe măsură ce acestea încep, treptat, însă destul de timid să-și reia activitatea.

În contextul dat, autoritățile române au conceput în ultimele săptămâni mai multe modalități de a sprijini atât angajații, cât și angajatorii în scopul reluării activității economice.

Astfel, prin Ordonanța de Urgență 92/2020, publicată în data de 29 mai, s-au adoptat următoarele programe de sprijin financiar în contextul COVID:

1. Decontarea parțială a salariilor de către stat

Conform prevederilor Ordonanței 92/2020, angajatorii pot beneficia, pe o perioadă de 3 luni începând cu 1 iunie 2020, de decontarea a 41,5% din salariul de încadrare pentru salariații care au fost în situația de șomaj tehnic. Astfel, categoriile de salariați care se califică pentru acest sprijin financiar din partea statului sunt:

  • salariații care au beneficiat de somaj tehnic din partea statului în conformitate cu prevederile OUG 30/2020;
  • salariații care au avut contractele de muncă suspendate conform prevederilor articolului 52, alin. (1) lit. c) din Codul Muncii (Legea 53/2003) și nu au beneficiat de decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic din partea statului pe parcursul stării de urgență sau a stării de alertă.

Astfel, pentru categoriile de salariați menționate mai sus, angajatorii pot solicita către stat decontarea unui procent de 41,5% din salariul de bază, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • mențin raporturile de muncă cu salariații respectivi până la data de 31 decembrie 2020;
  • contractele de muncă ale acestora au fost suspendate pe o perioadă minimă de 15 zile pe parcursul stării de urgență sau de alertă;
  • au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic în perioada suspendării contractelor, suportată fie de către angajator, fie de către stat.

Pe de altă parte, angajatorii care au cel puțin un obiect de activitate care se află în continuare sub incidența restricțiilor stabilite de autoritățile competente, vor trebui să aleagă fie decontarea unei sume de 41,5% din salariul de bază brut, fie decontarea integrală a indemnizațiilor de șomaj până la ridicarea restricțiilor.

Conform procedurii stabilite, angajatorii vor suporta integral contravaloarea salariilor angajaților, urmând să solicite ulterior decontarea sumelor către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare.

2. Sprijin financiar pentru angajatorii care atrag forță de muncă disponibilă

Acest tip de sprijin financiar în contextul COVID se acordă angajatorilor care, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, încadrează în muncă salariați, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Mai exact, ajutorul financiar acordat de stat constă în decontarea lunară, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, a 50% din salariul de bază, dar nu mai mult de 2.500 lei pe lună pentru fiecare persoană.

Categoriile de salariați noi, stabilite de autorități, pentru care se acordă această subvenție sunt:

  • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă și sunt înregistrați ca șomeri în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă cu aceștia pentru o perioadă de minim 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni al perioadei pentru care s-au decontat sumele.

Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu alte subvenții acordate în temeiul articolelor 80, 85 sau 93^4 din Legea nr. 76/2002.

Ambele categorii de subvenții descrise mai sus se acordă la solicitarea de către angajatori din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă teritoriale.

Textul complet al Ordonanței 92/2020 îl puteți accesa aici:

Ordonanța de Urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (documentul se va deschide în fereastră nouă).


Alte resurse:

Aveți nevoie de asistență în accesarea sprijinului financiar oferit de stat?

Utilizați formularul de mai jos pentru a ne descrie asistența dorită. Un consultant specializat va reveni către dumneavoastră pentru detalii.

Write A Comment