Home » Salarizare & Legislația muncii » Acordarea tichetelor de masă salariaților – întrebări și răspunsuri

Acordarea tichetelor de masă salariaților – întrebări și răspunsuri

Oferim mai jos răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări în practică privind acordarea tichetelor de masă către salariați, care acoperă aspecte privind: reglementarea legală a acestora, condițiile în care pot fi acordate tichetele de masă, valoarea tichetelor de masă conform legislației în vigoare, criteriile de acordare către salariați și multe altele.

Răspunsurile sunt oferite de avocați cu experiență, specialiști în legislația muncii.

Acordarea tichetelor de masă către salariați – aspecte practice clarificate

Procedura și condițiile de acordare a tichetelor de masă către salariați sunt reglementate în legislația românească prin Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și normele metodologice de aplicare a acesteia. In conformitate cu Legea 165/2018, tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană. Ele pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pot fi acordate pe suport hârtie (sub formă de bilete de valoare) sau pe suport electronic (sub forma unui card de cumpărături).

Tichetele de masă pe suport hârtie sau pe suport electronic pot fi utilizate ȋn unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contract pentru prestarea serviciilor respective.

Legea nu obligă o societate la acordarea de tichete de masă salariaților. Angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă şi sub ce formă, eventual ȋn urma consultării cu salariații. Consultarea cu salariații se poate face prin organizațiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanții salariaților, în situația în care nu există o organizație sindicală constituită la nivelul acestora.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii 1.452/2020, care stabilește cuantumul maxim al unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost stabilită la 20,01 Lei. Prin urmare, un angajator nu poate acorda tichete cu valoare mai mare decât cea stabilită de ordin. Poate alege însă o valoare mai mică pentru un tichet de masă, dacă se dorește astfel.

Conform legislației în vigoare, un angajator poate distribui fiecărui salariat un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrate din luna pentru care se face distribuirea. Aceasta este regula conform legislației în vigoare, iar legea nu permite acordarea unui număr mai mare de tichete de masă.

Prin urmare, considerăm important ca, la acordarea tichetelor de masă, angajatorul (reprezentanții legali) să aibă în vedere numărul de zile pe care salariatul le lucrează în fiecare lună.

În ce privește momentul acordării, conform prevederilor legale, tichetele de masă se distribuie de către angajator, lunar, ȋn ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Ca exemplu, pentru luna februarie, tichetele de masă vor trebui distribuite salariaților în ultima decadă (ultimele zece zile) a lunii ianuarie.

Astfel, în ultima decadă a lunii ianuarie se distribuie pentru luna februarie un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din februarie, urmând ca angajatorul să recalculeze și să ajusteze corespunzător numărul de tichete la care salariatul avea dreptul, în funcție de numărul de zile lucrate efectiv în lună.

Un angajator nu poate distribui unui salariat un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate în luna pentru care se face distribuirea.

Conform legislației aplicabile, nu se consideră zile lucrate perioadele ȋn care salariații efectuează orice tip de concediu: concediul de odihnă, concediul medical, concediul pentru îngrijire copil, etc. Prin urmare, salariatul nu are dreptul la tichete de masă pentru aceste zile din lună.

Conform legislației, regularizarea numărului de tichete de masă cuvenite salariaților ar trebui efectuată ȋn luna următoare. Aceasta se face prin achiziția unui număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă, diminuat cu numărul de tichete acordate în plus ȋn luna anterioară.

Ca exemplu, regularizarea numărului de tichete de masă cuvenite pentru luna februarie (și care au fost acordate in ianuarie) se va efectua ȋn luna februarie. Astfel, în luna februarie se va achiziționa un număr de tichete egal cu numărul celor aferente lunii martie, diminuat de numărul de tichete necuvenite aferente lunii februarie.

Conform legislației în vigoare, salariații care sunt sunt delegați sau detașați ȋn afara localității ȋn care își au locul permanent de muncă şi care primesc indemnizație de delegare sau de detașare, nu au dreptul să primească și tichete de masă.

În cazul salariaților cu mai multe contracte de muncă (cumul de funcții), tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorul unde salariatul are funcția de bază, potrivit legii.

În cazul ȋn care nu se poate stabili angajatorul unde salariatul are funcția de bază, salariatul va trebui să aleagă, ȋn scris, angajatorul care îi va acorda tichetele. În plus, salariatul este obligat ca ȋn termen de maxim 10 zile lucrătoare, să transmită şi către ceilalți angajatori ai săi opțiunea exercitată.

În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – lucrează ȋn regim de tură – numărul de zile pentru care se pot acorda tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore ȋn care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore.

Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezenţă la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.

Prin urmare, chiar dacă salariatul a fost prezent la muncă mai puține zile lucrătoare din lună (spre exemplu 15 zile), dar în zilele respective a lucrat un număr de ore mult mai mare decât timpul normal de lucru de 8 ore, atunci poate ajunge să primească un număr de tichete de masă egal cu zilele lucrătoare din lună, dar nu mai mult.

Conform legislației în vigoare, angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc acordarea tichetelor de masă prin:

  • contractele colective de muncă aplicabile, sau
  • prin Regulamentul Intern.

Astfel, vor trebui stabilite criterii obiective privind acordarea tichetelor de masă, care să prevadă cel puțin următoarele:

  • numărul salariaților din unitate care pot primi tichete de masă şi valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
  • categoriile de salariați care primesc tichete de masă;
  • criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de motive obiective și nediscriminatorii, precum: prioritățile socioprofesionale şi de alte elemente obiective specifice activității.

Alte resurse:

Toate resursele din categoria: Salarizare & Legislația muncii

Lasă un comentariu