Oferim mai jos răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări în practică privind acordarea tichetelor de masă către salariați, care acoperă aspecte privind: reglementarea legală a acestora, condițiile în care pot fi acordate tichetele de masă, valoarea tichetelor de masă conform legislației în vigoare, criteriile de acordare către salariați și multe altele.

Răspunsurile sunt oferite de avocați cu experiență, specialiști în legislația muncii.

Acordarea tichetelor de masă către salariați – aspecte practice clarificate

Procedura și condițiile de acordare a tichetelor de masă către salariați sunt reglementate în legislația românească prin Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și normele metodologice de aplicare a acesteia. In conformitate cu Legea 165/2018, tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană. Ele pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pot fi acordate pe suport hârtie (sub formă de bilete de valoare) sau pe suport electronic (sub forma unui card de cumpărături).

Tichetele de masă pe suport hârtie sau pe suport electronic pot fi utilizate ȋn unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contract pentru prestarea serviciilor respective.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii 1.452/2020, care stabilește cuantumul maxim al unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost stabilită la 20,01 Lei. Prin urmare, un angajator nu poate acorda tichete cu valoare mai mare decât cea stabilită de ordin. Poate alege însă o valoare mai mică pentru un tichet de masă, dacă se dorește astfel.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Resurse similare:

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Acest răspuns poate fi accesat doar de către abonații contului Premium. Pentru avantajele abonamentului Premium intrați aici.

Conform legislației în vigoare, angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc acordarea tichetelor de masă prin:

  • contractele colective de muncă aplicabile, sau
  • prin Regulamentul Intern.

Astfel, vor trebui stabilite criterii obiective privind acordarea tichetelor de masă, care să prevadă cel puțin următoarele:

  • numărul salariaților din unitate care pot primi tichete de masă şi valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
  • categoriile de salariați care primesc tichete de masă;
  • criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de motive obiective și nediscriminatorii, precum: prioritățile socioprofesionale şi de alte elemente obiective specifice activității.
Author

Tax & Legal consultant since 2005.

Write A Comment